Tỉnh ủy Cao Bằng tặng Bằng khen cho Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 05 năm liền (2018-2022)

Vừa qua Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị lần thứ 14 (mở rộng) tiến hành các bước về quy trình nhân sự; giới thiệu nhân sự chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 báo cáo kết quả hoạt động chương trình công tác đảng theo nhiệm vụ chương trình công tác đề ra và kế hoạch thực hiện Quý II/2023. Đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh đề nghị: “Cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối tiếp tục rà soát việc triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, kết luận của Tỉnh ủy gắn với sinh hoạt chính trị, chuyên môn, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn theo từng loại hình gắn với sinh hoạt chuyên đề và nhiệm vụ chính trị; Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảng viên, phát triển đảng viên; Củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở; Tăng cường giám sát, nắm tình hình đối với tổ chức Đảng và đảng viên; Chủ động phát hiện, kịp thời kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm để xử l‎ý nghiêm minh, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng”.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Cao Bằng tặng Bằng khen cho các đảng bộ cơ sở, đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2018 – 2022); Đảng ủy Khối CQ&DN tặng giấy khen 05 chi bộ, 12 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2018 – 2022).

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh (đứng giữa) tặng Bằng khen của Tỉnh ủy cho các Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2018 – 2022). Bí thư Đảng ủy PC Cao Bằng Vũ Xuân Linh (đứng bên phải) nhận Bằng khen.

Quý I/2023 Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng) bám sát chương trình công tác Đảng năm 2023 để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình đề ra. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất, kinh doanh và công tác xây dựng Đảng; Cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Ngoài ra, Đảng bộ PC Cao Bằng sao gửi các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy mới ban hành; tích cực lan tỏa cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; cấp phát tài liệu, chuyên đề, văn kiện Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII). Bên cạnh đó các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia góp ‎ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) …; Trong quý I/2023, tham gia đầy đủ các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện. Nộp ngân sách địa phương là: 6.536.322.129 đồng.

Quý‎ II, Đảng bộ PC Cao Bằng tiếp tục chỉ đạo triển khai các nội dung công việc theo chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, tổ chức học tập sâu rộng chuyên đề năm 2023 theo hình thức phù hợp; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng Công ty và các đoàn thể vững mạnh; kịp thời tham mưu, đề xuất với tổ chức Đảng cấp trên về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Khối.

Trần Hoàng Yến & Hà Phương Lan – PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769