Thông Báo: kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện phân phối bổ sung tuần từ 29/4 – 5/5

Thông Báo: kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện phân phối bổ sung tuần từ 29/4 – 5/5

chi tiết thông báo xem tại đây: 24042024 Ke hoach van hanh, ke hoach sua chua, bao duong HTD phan phoi bo sung tuan 18 tu 29-4 den 5-5

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769