Nhằm phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước quy định về quản lý dự án đầu tư xây dưng (ĐTXD) quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình, Hướng dẫn sử dụng và thực hành viết nhật ký, nghiệm thu điện tử trên phần mềm ĐTXD IMIS 2.0 cho các đơn vị Điện lực.

Vừa qua Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1100/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối; Quyết định số 2016/ENVNPC-ĐT ngày 28/4/2022 về việc ban hành Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm IMIS của EVN. Hướng dẫn giám sát lắp đặt thiết bị, kiểm đếm nghiệm thu công trình hoàn thành các hạng mục để phục vụ công tác đóng điện công trình đảm bảo chất lượng và tiền độ chung, hướng dẫn công tác thanh quyết toán chi phí đền bù, bồi thường GPMB, chi phí tổ chức thực hiện công tác đền bù.

Tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có ông Nông Khải Hoàn – Phó Giám Đốc Công ty, các phòng chuyên môn và 45 học viên là các cán bộ làm việc trong lĩnh vực giám sát, đền bù giải phóng mặt bằng của 10 Điện lực trực thuộc.

Tại lớp tập huấn ông Nông Khải Hoàn – Phó Giám Đốc Công ty phát biểu chỉ đạo lớp học cần thảo luận, trao đổi, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện công việc giúp cho quá trình thực hiện công tác ĐTXD đạt được hiệu quả cao trong thời gian tới

Ông Nông Khải Hoàn – Phó Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên được phổ biến các văn bản của Nhà nước quy định về quản lý chất lượng xây dựng công trình; Trình tự thực hiện viết nhật ký thi công điện tử, công tác giám sát, biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm ĐTXD IMIS 2.0 để thực hiện công tác tự giám sát các dự án được giao trong các năm tới; Thảo luận và rút kinh nghiệm các vướng mắc trên công trường đối với các dự án đã thực hiện nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm đẩy nhanh công tác giao mặt bằng và thi công không klafm ảnh hưởng đến tiến độ và kế hoạch thi công công trình.

Các học viên đặt câu hỏi thảo luận trong buổi tập huấn

Kết thúc buổi tập huấn, học viên đã được giảng viên trang bị các kiến thức nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng, nhật ký thi công điện tử, biên bản nghiệm thu điện tử, tiếp thu kinh nghiệm, áp dụng vào thực tế để làm tốt hơn công tác giám sát, công tác phối hợp quản lý dự án các công trình ĐTXD năm 2022.

Trịnh Lôi Trung – Phòng QLĐT

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769