Vừa qua, đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) do ông Bùi Lê Cường – Thành viên Hội đồng thành viên và ông Trần Minh Dũng – Phó Tổng giám đốc cùng đại diện các Ban chuyên môn Tổng công ty đã có chương trình làm việc với Công ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng) về công tác rà soát triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2021 – 2025; Thực hiện kế hoạch SXKD – ĐTXD 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023; Đánh giá tổng thể hoạt động Điện lực trực thuộc.

Theo báo cáo giai đoạn 2021-2025 cho thấy trong bối cảnh kinh tế hậu Covid cộng với đặc thù của địa lý, kinh tế, xã hội của tỉnh miền núi đã tạo ra những khó khăn nhất định trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên PC Cao Bằng đang thực hiện kiểm soát tốt các chỉ tiêu SXKD 2021-2025, cụ thể: thương phẩm, tổn thất, số vụ sự cố, độ tin cậy cung cấp điện, năng suất lao động, các chỉ tiêu kinh doanh dịch vụ khách hàng, công tác chuyển đổi số đều thực hiện hoàn thành trong năm 2021, 2022, năm 2023 đang thực hiện đúng kế hoạch 6 tháng, xu hướng khả năng hoàn thành trong các năm tiếp theo 2024, 2025. Công tác phân loại, mô hình cơ cấu tổ chức và phân cấp quản lý các Điện lực trực thuộc thực hiện tốt, đồng thời đoàn công tác đã rà soát tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh, khó khăn, thuận lợi của các Điện lực trực thuộc;

Ông Vũ Xuân Linh – Giám đốc PC Cao Bằng báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các Ban chuyên môn của Tổng công ty đã có những đánh giá, nhận xét chi tiết về từng lĩnh vực trong hoạt động sản xuất xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2021-2025 và 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời trao đổi, đề xuất với đơn vị nhiều giải pháp trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ để PC Cao Bằng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao trong thời gian tới.

Ông Bùi Lê Cường – Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPC kết luận tại buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo của PC Cao Bằng, ý kiến thảo luận của đại diện các Ban chuyên môn của Tổng công ty, ông Bùi Lê Cường – Thành viên HĐTV EVNNPC đã ghi nhận, biểu dương kết quả của đơn vị và nỗ lực cố gắng của toàn thể Lãnh đạo, CBCNV Công ty. Ông đề nghị PC Cao Bằng tiếp tục duy trì, tận dụng tối đa điều kiện thuận lợi để tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD 2021-2025, Công ty Điện lực Cao Bằng cần tiếp tục giữ vững các chỉ tiêu đang thực hiện tốt, có giải pháp cụ thể tạo đột phá trong công tác thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời phát huy những thế mạnh trong công tác kỹ thuật đặc biệt là tổn thất, độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo cung cấp điện đầy đủ cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đồng thời phải luôn luôn đổi mới, sáng tạo, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học, kỹ thuật mới; đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ, tay nghề, kiến thức chuyên môn cho CBCNV góp phần giúp cho Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được Tổng công ty giao trong năm 2023 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Hoàng Yến & Việt Long – PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769