Thông Báo: Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Lựa chọn tổ chức đấu giá lô VTTB, tài sản thu hồi đợt 2 năm 2023 của Công ty Điện lực Cao Bằng Thuộc lô VTTB thu hồi kém, mất phẩm chất, VTTB chứa chất thải nguy hại, không có nhu cầu sử dụng của Công ty Điện lực Cao Bằng

Thông Báo: Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Lựa chọn tổ chức đấu giá lô VTTB, tài sản thu hồi đợt 2 năm 2023 của Công ty Điện lực Cao Bằng Thuộc lô VTTB thu hồi kém, mất phẩm chất, VTTB chứa chất thải nguy hại, không có nhu cầu sử dụng của Công ty Điện lực Cao Bằng

xem chi tiết thông báo tại đây: Thong bao thanh ly dot 2.2023

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769