Được sự đồng ý của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ đơn vị cấp IV. Chiều ngày 07/2/2023, Hội đồng sát hạch bổ nhiệm lại Công ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng) tổ chức sát hạch đối với chức danh Giám đốc Điện lực đến thời hạn bổ nhiệm lại. Ông Vũ Xuân Linh – Giám đốc Công ty – Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi sát hạch.

Tham gia buổi sát hạch có ông Ngọc Văn Tuấn – Giám đốc Điện lực Hạ Lang và ông Nông Văn Tuyên – Giám đốc Điện lực Bảo Lâm. Các cá nhân tham gia sát hạch đã thuyết trình chương trình hành động trong đó có kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đang đảm nhận nhiệm kỳ trước; Những tồn tại và giải pháp khắc phục; Kế hoạch hành động của cán bộ khi được bổ nhiệm lại. Đồng thời trả lời các câu hỏi của Hội đồng sát hạch về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành, văn hóa doanh nghiệp….

Ông Ngọc Văn Tuấn – Giám đốc Điện lực Hạ Lang

thuyết trình chương trình hành động

Việc sát hạch trước khi bổ nhiệm lại cán bộ được Công ty Điện lực Cao Bằng thực hiện trên cơ sở Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-HĐTV ngày 01/10/2021 và Quy định về thực hiện công tác cán bộ trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-HĐTV ngày 20/01/2020. Kết quả sát hạch sẽ là căn cứ để Công ty Điện lực Cao Bằng triển khai quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty và cũng đóng vai trò quan trọng, quyết định trong việc đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của tỉnh Cao Bằng và Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

 

Như Quỳnh – PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769