PC Cao Bằng tập huấn cán bộ công đoàn và mạng lưới an toàn vệ sinh viên năm 2023

Chiều ngày 06/7/2023, Công đoàn Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn và mạng lưới an toàn vệ sinh viên cơ sở trực thuộc Công ty Điện lực Cao Bằng năm 2023. Tham gia lớp tập huấn với sự có mặt đầy đủ của 33 An toàn vệ sinh viên (ATVSV) và 15 ông, bà Chủ tịch Công đoàn cở sở thành viên, Tổ trưởng Công đoàn bộ phận. Tham dự và chỉ đạo có ông Đỗ Vĩnh Cương – Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Cao Bằng.

Ông  Đỗ Vĩnh Cương – Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo ông Đỗ Vĩnh Cương – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã nêu lên vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ công đoàn và An toàn vệ sinh viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn lao động tại nơi sản xuất. Ông cũng yêu cầu các An toàn vệ sinh viên cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong chấp hành các nội quy, quy trình, quy định về công tác An toàn vệ sinh lao động, hoàn thành tôt nhiệm vụ của An toàn vệ sinh viên, tuyên truyền cho người lao động tại tổ, đội của mình về chấp hành công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, có hành động thiết thực tạo phong trào trong công tác an toàn vệ sinh lao động, lan tỏa mạnh mẽ góp phần đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động của đơn vị.

Ông Đỗ Vĩnh Cương – Chủ tịch Công đoàn Công ty tập huấn cho cán bộ công đoàn

Bà Nông Thị Út – Trưởng phòng An toàn bồi huấn nghiệp vụ cho ATVSV trong Công ty

Kết thúc buổi tập huấn ATVSV thực hiện làm bài kiểm tra huấn luyện ATVSV năm 2023

Qua lớp tập huấn, cán bộ công đoàn và mạng lưới An toàn vệ sinh viên được trang bị bổ sung những kiến thức trong công tác công đoàn và hoạt động tổ chức kiểm tra, giám sát an toàn lao động, các kỹ năng xử lý tình huống, sơ cấp cứu người bị nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ, nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cho bản thân, phát huy vai trò tích cực tuyên truyền, hướng dẫn mọi người trong Tổ, Đội nâng cao nhận thức và chấp hành tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại đơn vị đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất.

Công tác tập huấn nghiệp vụ công đoàn và mạng lưới An toàn vệ sinh viên là một trong các hoạt động hằng năm của Công đoàn Công ty Điện lực Cao Bằng, triển khai phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn trong tổ chức quản lý hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên Công ty nhiệm kỳ 2023-2024, nhằm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2023 và các năm tiếp theo.

Nông Thị Út – PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769