Năm 2022, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn, một số nhà máy ngừng hoặc giảm hoạt động làm suy giảm điện thương phẩm. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao kịp thời, kiên quyết toàn diện và sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng) cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng.

Trong năm 2022, PC Cao Bằng đảm bảo cấp điện cho nhiều sự kiện Lễ, hội lớn của tỉnh và cấp điện cho các doanh nghiệp sử dụng điện lớn. Lưới điện vận hành an toàn, ổn định, cung cấp đủ cho hoạt động phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; độ ổn định cung cấp điện được nâng cao, giảm thời gian phải cắt điện để sửa chữa đường dây và thời gian mất điện do sự cố; số lần sự cố trên lưới điện cũng giảm đáng kể. Sản lượng điện thương phẩm PC Cao Bằng thực hiện đạt 554 triệu kWh, tăng 7,7% so với cùng kỳ, đạt 100,5% KH. Tổn thất theo báo cáo kinh doanh (chu kỳ thương phẩm) là 2,61%, thấp hơn 0,83% so với KH giao (3,44%) và thấp hơn 1,46% so với cùng kỳ 2021( 4,07%). Tổn thất theo cấp điện áp là 3,16% thấp hơn 0,28% so với KH giao. Tổn thất cao thế là 1,50%, cao hơn 0,05% so với KH giao. Lý do tổn thất cao thế không hoàn thành kế hoạch là do 11 tháng năm 2022, sản lượng phát các thủy điện tăng hơn 119% so với cùng kỳ 2021; Điện năng truyền tải hộ qua lộ 174E16.2 đi Lạng Sơn tăng 125% so với cùng kỳ, qua lộ 171E16.2 đi Bắc Kạn tăng 121% so với cùng kỳ. Do vậy, tổn thất cao áp toàn Công ty tăng là do nguyên nhân khách quan khi sản lượng truyền tải trên lưới tăng so với cùng kỳ năm 2021. Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm giảm tổn thất điện năng cao áp như tăng cường kiểm tra hệ thống đo đếm các điểm đo đầu nguồn ở các Thủy điện và ở các TBA 220KV, đảm bảo sản lượng đo đếm đúng. Phối hợp với các đơn vị truyền tải ổn định phương thức vận hành tối ưu nhất.

Tổn thất trung thế là 2,96%, thấp hơn kế hoạch giao là 0,09%; Tổn thất hạ thế là 3,81%, thấp hơn kế hoạch giao là 0,08%. Giá bán bình quân đạt 1.820,05 đồng/kwh, thấp hơn kế hoạch NPC giao là 31,45 đồng/kWh, thấp hơn 14,96 đồng/kWh so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân do các khách hàng công nghiệp sản lượng lớn chủ yếu vận hành vào giờ bình thường, thấp điểm, hạn chế vận hành vào giờ cao điểm.

Áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách hàng (đưa các dịch vụ điện bằng hình thức điện tử tiếp cận đến người dân, khách hàng. Trong năm, PC Cao Bằng tiếp tục phối hợp với các ngân hàng và tổ chức trung gian thu hộ tiền điện thực hiện đẩy mạnh việc phát triển khách hàng đăng ký mở tài khoản ngân hàng, sử dụng các ví điện tử của các tổ chức trung gian thu hộ. 71,5% khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt, vượt kế hoạch giao. 100% các dịch vụ điện yêu cầu từ phía khách hàng được thực hiện bằng hình thức điện tử, trên môi trường mạng; Việc tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị của khách hàng đạt 99,64% (CRM)….

11 tháng năm 2022, các đơn vị thay được 14.606 công tơ, không còn công tơ quá hạn kiểm định trên lưới. Trong đó, thay thế 14.107 công tơ 1 pha; 499 công tơ 3 pha. Đồng thời, thay được 14.417 công tơ điện tử 1 pha đo xa, hiện có 95.624 công tơ đo xa trên lưới, đạt 64,62% tổng số công tơ; 93,73% thu thập dữ liệu đo xa công tơ bằng DCU; 89,8% thu thập dữ liệu đo xa công tơ bằng Module/modem, vừa phục vụ tốt công tác quản lý của ngành điện, vừa cung cấp tiện ích cho khách hàng có thể tra cứu sản lượng điện năng tiêu thụ hàng ngày để điều chỉnh mức độ sử dụng điện hợp lý

Cấp điện mới cho 1.092 hộ, 10 xóm. Hiện, toàn tỉnh có 121.824 hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia, đạt 93,61%; trong đó 86.653 hộ nông thôn được sử dụng điện lưới Quốc gia, đạt 91,27%; chỉ còn 8.311 hộ, 71/1.482 thôn chưa có điện lưới quốc gia. Thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng với 24 khách hàng cấp điện mới ở cấp điện áp trung áp với thời gian trung bình là 3,5 ngày, thấp hơn kế hoạch giao 1,65 ngày. 63.680 khách hàng nhận tin nhắn chăm sóc khách hàng qua ZALO, đạt 43%. Tiếp nhận các dịch vụ điện qua cổng dịch vụ công quốc gia được 4.707/7.042 yêu cầu, đạt kế hoạch giao. Tiếp nhận 7.036/7.042 yêu cầu dịch vụ điện theo phương thức điện tử, đạt 99,91% KH. 99,92% khách hàng sử dụng dịch vụ trực tuyến cấp độ 4. 4.167 khách hàng cài đặt và sử dụng App chăm sóc khách hàng, đạt 24,64%. Thực hiện rà soát và chuẩn hóa thông tin 34.936 khách hàng. Duy trì 1.824/1.824 TBA được chuẩn hóa trên web theo dõi chuẩn hóa thông tin khách hàng (http://chuanhoa.npc.com.vn/).

PC Cao Bằng hoàn thành 6/6 danh mục sửa chữa lớn (5 trung hạ áp + 1 lưới 110kV), giải ngân 17,483 tỷ đồng, đạt 82,18% KH, dự kiến sau khi chuyển danh mục MBA sang kế hoạch 2023 sẽ đạt 100%. Đồng thời, khẩn trương lựa chọn nhà thầu thực hiện các danh mục sửa chữa lớn năm 2023 do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tạm giao, phấn đấu hoàn thành trong Quý 1/2023. Hoàn thành 136/145 danh mục sửa chữa thường xuyên, đã quyết toán 133/145 danh mục. Hoàn thành 67/67 phương án thay công tơ đo xa và sửa chữa máy biến áp. Triển khai điều chuyển MBA non tải, quá tải và MBA bị sự cố kịp thời theo các phương án đột xuất của Công ty.

Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ hàng lang an toàn công trình lưới điện cao áp, sử dụng điện an toàn trong nhân dân được 312 lượt trên phương tiện truyền thanh, truyền hình địa phương, phát 9.770 tờ rơi, 3.500 cuốn cẩm nang, tuyên truyền trực tiếp tại các xóm xã, trường học được 3.508 lượt người, triển khai hiệu quả chỉ thị “Nói không với sự cố cây đổ vào đường dây”. Lưới 110kV thực hiện 2 lượt gửi thông báo tới chủ cây rừng phối hợp, xử lý cây ngoài hành lang ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp 110kV, thực hiện 40 thông báo về an toàn tới các xóm xã, chính quyền địa phương khi đấu nối lưới điện cao – hạ áp vào vận hành. Kiểm soát thí nghiệm các trang bị dụng cụ an toàn đến hạn, không để dụng cụ quá hạn và cập nhật đầy đủ trên ECP sau thí nghiệm, kiểm định. Thực hiện 292 phiên vệ sinh cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao, vượt 21,7% kế hoạch. Thực hiện huấn luyện, tuyên truyền, giáo dục trong CBCNV cho 2.496 lượt người.

Năm 2023, phát huy kết quả đạt được, PC Cao Bằng tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch giao ở mức cao nhất. Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý thiết bị đo đếm từ cấp Công ty đến các đơn vị. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thay công tơ định kỳ; Đẩy mạnh các dịch vụ thu tiền điện qua tổ chức trung gian, ứng dụng mobile banking, ví điện tử và các dịch vụ trực tuyến…. Nâng cao trình độ trong việc quản lý, vận hành lưới. Tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số của Công ty trong năm 2022 trên các lĩnh vực… Đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và phục vụ cho các sự kiện chính trị xã hội quan trọng, các ngày lễ, kỷ niệm trong năm của của tỉnh và các địa phương.

Công nhân Điện lực Cao Bằng thường xuyên duy tu, bảo dưỡng thiết bị, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, liên tục

 

PC Cao Bằng – Trung Tâm Điều Khiển Xa, P. Công nghệ Thông Tin, P. Tài chính kế toán. 

 

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769