Để tiếp tục xây dựng “Văn hoá sốvà thực hiện chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đồng thời tăng cường vai trò và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo đối với chương trình Hành trình văn hóa EVNNPC, xác định mục tiêu phát triển chiến lược chung đó là “Xây dựng EVNNPC trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025”.

Ngày 10/03/2023 Công ty Điện lực Cao Bằng đã tổ chức Lễ ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) năm 2023. Tại buổi Lễ có Ban giám đốc, Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp với Giám đốc Công ty nội dung trọng tâm như: Luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, chủ động đi đầu trong thực hiện chương trình “Hành trình văn hóa EVNNPC” bằng những hành động cụ thể, thiết thực, có tinh thần trách nhiệm cao để không ngừng tạo dựng, nâng cao lòng tin của tập thể.  Đảm bảo thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm người lãnh đạo để đưa công tác VHDN thực sự là nền tảng hữu hiệu trong quản trị doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng mảng công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

Thực hiện ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp năm 2023

Việc ký cam kết thực thi VHDN thể hiện sự quyết tâm chung sức, đồng lòng của toàn thể lãnh đạo, cán bộ quản lý của Công ty trong việc phấn đấu, quyết tâm thực hiện thành công hành trình VHDN năm 2023. Thực hiện nội dung cam kết với mong muốn tạo môi trường văn hoá, đổi mới phương thức hoạt động và quản lý đưa văn hóa doanh nghiệp đi vào chiều sâu của sản xuất kinh doanh để cán bộ công nhân viên Công ty thực hiện công tác văn hóa doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Lãnh đạo Công ty tin tưởng rằng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty sẽ luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực thi có hiệu quả công tác VHDN và các chuẩn mực trong quy định bộ quy tắc ứng xử khi làm nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

 

Hà Thị Phương Lan – PC Cao Bằng

 

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769