PC Cao Bằng diễn tập ứng cứu sự cố Viễn thông và Công nghệ thông tin, an toàn thông tin năm 2023

Vừa qua, PC Cao Bằng tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố Viễn thông và Công nghệ thông tin (VTCNTT), an toàn thông tin (ATTT) năm 2023 cho hệ thống Viễn thông và Công nghệ thông tin của PC Cao Bằng, tham dự có đầy đủ các thành viên trong Ban chỉ đạo An toàn thông tin (ATTT) của PC Cao Bằng cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Phòng VTCNTT, Phòng Kinh doanh và chuyên trách Công nghệ thông tin của 11 đơn vị trực thuộc Công ty.

Ông Nguyễn Hoài Đức – Phó giám đốc PC Cao Bằng phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập

Ông Nguyễn Hoài Đức – Phó giám đốc PC Cao Bằng cho biết: “Trong những năm qua, công tác chuyển đổi số đã diễn ra rất mạnh mẽ. Điều này đặt ra những thách thức không nhỏ trong vấn đề đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường số. Buổi diễn tập này nhằm nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực điều phối, ứng cứu, khắc phục sự cố cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách về công nghệ thông tin và an toàn thông tin của PC Cao Bằng và các đơn vị trực thuộc”.

Chương trình diễn tập được tổ chức với tình huống giả định dựa trên hiện trạng hệ thống VTCNTT và hệ thống máy chủ đo xa đang quản lý vận hành tại Công ty Điện lực Cao Bằng. Tình huống năm nay được xây dựng kịch bản mô phỏng máy chủ Server 02 được cài đặt thực hiện thu thập dữ liệu cho hệ thống đo xa Amis không hoạt động đúng kỳ chốt chỉ số công tơ.

Phòng VTCNTT thực hiện kiểm tra máy chủ đo xa

Hiện tại PC Cao Bằng đang vận hành hệ thống máy chủ đo xa phục vụ việc thu thập dữ liệu từ xa công tơ điện tử sau trạm biến áp công cộng tại đơn vị, dữ liệu đo đếm công tơ điện tử từ xa của PC Cao Bằng với các nhà cung cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đang được thu thập và lưu trữ theo từng công tơ theo chu kỳ định sẵn hoặc chốt dữ liệu tại thời điểm bất kỳ theo yêu cầu của người sử dụng cho tất cả điểm đo hoặc một nhóm điểm đo tùy theo nhu cầu khai thác và quản lý của từng đơn vị, tất cả dữ liệu đó đang được lưu trữ tại máy chủ đặt tại phòng máy chủ Công ty Điện lực Cao Bằng. Nội dung chính của chương trình diễn tập tập trung vào đào tạo huấn luyện về ứng cứu khắc phục sự cố VTCNTT, ATTT trong thời gian sớm nhất đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ đó các thành viên tham gia diễn tập có cơ hội rèn luyện kỹ năng, quy trình ứng phó sự cố thực tế thông qua hoạt động diễn tập trên hệ thống đang vận hành; trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc chủ động kịp thời ứng phó, giải quyết các vấn đề mất an toàn thông tin.

Nguyễn Hoài Đức – Phó giám đốc PC Cao Bằng họp rút kinh nghiệm sau diễn tập

Kết thúc buổi diễn tập PC Cao Bằng tổ chức họp rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp trong công tác xử lý sự cố, khắc phục sự cố hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin. Đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng trong công tác đánh giá khả năng phát hiện kịp thời và khắc phục sự cố; nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành về an toàn thông tin mạng góp phần đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2023-2028.

Vũ Biên & Minh Đức – PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769