Chiều 02/8/2022, Ban điều hành chuyển đổi số Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) họp định kỳ tháng 8/2022 dưới dự chủ trì của ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Điều hành chuyển đổi số của EVNNPC.

Tham dự cuộc họp có ông Vũ Thế Nam – Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV); các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc; thành viên trong Ban điều hành chuyển đổi số của EVNNPC; đại diện lãnh đạo Công ty Công nghệ thông tin (NPCIT), Ban Quản lý Xây dựng Điện lực miền Bắc (BA3) và Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC).

Ba dự án trọng điểm của Tổng công ty trong năm 2022 gồm: Số hoá quy trình nghiệp vụ nội bộ (GĐ2), Hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS), Kho dữ liệu tập trung của EVNNPC nằm trong kế hoạch chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2021-2022.

Theo đó, dự án “Xây dựng phần mềm số hoá các quy trình nghiệp vụ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2” gồm các nhóm quy trình thuộc 08 lĩnh vực: Kế hoạch, Quản trị văn phòng, Tổ chức nhân sự và Lao động tiền lương, Truyền thông, Quản lý đầu tư, Quản lý đấu thầu, Kiểm tra và Thanh tra, Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính. Trong quá trình triển khai, dự án có phát sinh một số vướng mắc làm thay đổi quy mô và khối lượng.

Dự án xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS) Đây là Dự án phức tạp về cả mặt giải pháp công nghệ cũng như quy mô công tác triển khai thực hiện nên mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Dự án Kho dữ liệu tập trung của EVNNPC là dự án đặc thù về giải pháp công nghệ, sử dụng các công nghệ hiện đại và hàng đầu về cơ sở dữ liệu, ngoài ra theo khảo sát công nghệ kho dữ liệu tập trung cũng chưa được triển khai, khai thác trong ngành Điện và cũng mới được triển khai tại một số đơn vị điển hình ở Việt Nam. Do đó ít có đơn vị kinh nghiệm triển khai cũng như phát triển và khai thác. Hệ thống dữ liệu của Tổng công ty gồm nhiều phần mềm và nhiều dữ liệu đa dạng, do đó việc xây dựng kho dữ liệu tập trung đảm bảo chuẩn hóa, liên kết thống nhất dữ liệu giữa các hệ thống dữ liệu đã có, hệ thống dữ liệu đang xây dựng là vấn đề hết sức phức tạp, cần có sự nghiên cứu chi tiết các hệ thống, phối hợp giữa các hệ thống cũng như ngoài đơn vị tư vấn dự án cần như sự tư vấn từ các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị tư vấn chiến lược của Tổng công ty để xây dựng được hệ thống kho dữ liệu phù hợp theo định hướng của Tổng công ty. Quá trình thực hiện còn một phần ảnh hưởng do sự bùng phát dịch bệnh Covid-19 và giãn cách xã hội nên công tác phối hợp làm việc giữa các đơn vị mất nhiều thời gian.

Ông Trần Duy Anh – Phó Trưởng ban, Ban VT&CNTT

Theo báo cáo của Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin (VT&CNTT) – Thường trực ban điều hành chuyển đổi số, đến hết tháng 7/2022, EVNNPC đã cơ bản hoàn thành 10/11 nhiệm vụ Tập đoàn giao chung các Tổng công ty thực hiện giai đoạn 2021-2022; EVNNPC đã cơ bản hoàn thành 07/12 nhiệm vụ do EVNNPC đăng ký với Tập đoàn giai đoạn 2021-2025. Một số nhiệm vụ chuyển đổi số nằm trong Kế hoạch chuyển đổi số của EVNNPC giai đoạn 2021-2022 nhưng không nằm trong các nhiệm vụ Tập đoàn giao, cơ bản có 08 nhiệm vụ. Đến tháng 6/2022, EVNNPC đã hoàn thành 03/08 nhiệm vụ.

Về công tác báo cáo trên NPCPortal: đã hoàn thiện xong 271/271 báo cáo, trong đó có 53 báo cáo của HĐTV và 218 báo cáo của các ban chuyên môn.

Ông Phan Tử Lượng – Phó Tổng Giám đốc – Phó Trưởng Ban Thường trực ban điều hành chuyển đổi số

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các Ban chuyên môn và các đơn vị, ông Phan Tử Lượng – Phó Tổng Giám đốc – Phó Trưởng Ban Thường trực ban điều hành chuyển đổi số đã yêu cầu các Ban liên quan cùng đơn vị tư vấn rà soát toàn bộ tồn tại. Về mặt tiến độ của 3 dự án trọng điểm, ngoài yêu cầu về tiến độ thì điều quan trọng hơn cả là hiệu quả của dự án. Hàng tuần, yêu cầu Ban Đầu tư và Ban VT&CNTT thông báo các tiến độ chuyển đối số của Tổng công ty và phải có báo cáo chi tiết để báo cáo lãnh đạo Tổng công ty.

Ông Vũ Thế Nam – Thành viên Hội đồng thành viên

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, ông Vũ Thế Nam cũng chỉ ra những nguyên nhân ảnh hưởng tới tiến độ của các nhiệm vụ chuyển đổi số, những nội dung cần tập trung rút kinh nghiệm và giải quyết. Cụ thể: đẩy nhanh được tiến độ kho dữ liệu tập trung; tránh trùng giữa kho dữ liệu tập trung và số hóa quy trình; xây dựng phần mềm GIS phải phân kỳ theo giai đoạn, phù hợp với hiệu quả sử dụng, phù hợp với các phần mềm đang số hóa; xây dựng kế hoạch ứng dụng thiết kế 3D; trạm biến áp kỹ thuật số báo cáo EVN để triển khai diện rộng; hoàn thành công tác triển khai Doffice trong tháng 9/2022. Ngoài ra, trong tháng 10/2022, EVN sẽ tổ chức hội nghị Chuyển đổi số. Chính vì vậy, mục tiêu Tổng công ty sẽ có những sản phẩm, đặc trưng nổi trội để báo cáo EVN.

Ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng Giám đốc EVNNPC

Kết luận phiên họp, ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng Giám đốc EVNNPC đồng tình với các ý kiến chỉ đạo của ông Vũ Thế Nam. Ông Thiện yêu cầu Ban VT&CNTT xây dựng lại kế hoạch mới về công tác chuyển đổi số, báo cáo Hội đồng thành viên về những thay đổi trong kế hoạch chuyển đổi số mới. Cụ thể: nêu rõ kế hoạch chi tiết các nhiệm vụ EVN giao chung cho các Tổng công ty, các nhiệm vụ EVNNPC đăng ký với Tập đoàn và một số nhiệm vụ chuyển đổi số nằm trong Kế hoạch chuyển đổi số của EVNNPC nhưng không nằm trong các nhiệm vụ Tập đoàn giao, đặc biệt với 03 dự án trọng điểm; Nghiên cứu, phân tích và báo cáo Hội đồng thành viên về những hạng mục không làm trong giai đoạn 2 và kế hoạch tiếp theo.

Ông Nguyễn Đức Thiện cũng yêu cầu trong tháng 8, phải hoàn thiện toàn bộ quy mô, phạm vi, tổng mức đầu tư và tiến độ của dự án GIS; Về dự án Kho dữ liệu tập trung của EVNNPC, các Trưởng ban kiểm tra lại đề bài và có biện pháp khắc phục trong việc phối hợp giữa các ban chuyên môn với đơn vị tư vấn, làm sao đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra; Cần phúc tra đánh giá người dùng và dữ liệu của phần mềm. Bên cạnh đó, trong công tác báo cáo, ông Nguyễn Đức Thiện yêu cầu đối với các Ban liên quan đến NPCPortal cần có tiến độ hoàn thành cụ thể cho từng báo cáo.

 

Nguồn npc.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769