Khai mạc lớp Huấn luyện Đại đội Pháo phòng không 37mm Tự vệ Công ty Điện lực Cao Bằng năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 3013/KH-BCH, ngày 16/8/2022 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng về huấn luyện Đại đội PPK 37mm Tự vệ Công ty Điện lực Cao Bằng năm 2022.

Sáng ngày 19/9/2022 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng đã tổ chức khai mạc lớp huấn luyện Đại đội pháo phòng không 37mm cho 56 chiến sĩ đến từ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Cao Bằng.

Trong thời gian 07 ngày, các cán bộ chiến sĩ Đại đội pháo phòng không 37mm Tự vệ Công ty Điện lực Cao Bằng sẽ được tiếp thu những nội dung, chương trình như: Huấn luyện giáo dục chính trị pháp luật, tình hình an ninh quốc phòng ở địa phương; Tuyên truyền vận động nhân dân của tự vệ tham gia giải quyết một số tình huống phức tạp ở địa phương; Nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh; Dự bị động viên và động viên quốc phòng; Huấn luyện binh khí PPK 37mm; Huấn luyện thao tác cá nhân; Huấn luyện xạ kích; Huấn luyện chiến thuật phân đội. Trong quá trình huấn luyện, Ban tổ chức lớp học tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả các nội dung kỹ, chiến thuật theo quy định.

Đồng chí Ma Quảng Chiến – Huấn luyện giáo dục chính trị cho Đại đội PPK 37mm

Thông qua đợt huấn luyện nhằm giúp cho cán bộ chiến sĩ Đại đội PPK 37mm Tự vệ Công ty Điện lực Cao Bằng nâng cao trình độ nhận biết các phương tiện tiến công đường không của địch để phòng tránh, đánh trả có hiệu quả. Đồng thời sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật chuyên ngành giỏi về kỹ năng, kỹ xảo, kỹ chiến thuật đánh địch đánh ban ngày, thành thạo đánh đêm, nắm chắc các phương án chiến đấu đối với cán bộ chiến sỹ trong toàn Đại đội, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Toàn cảnh lớp Huấn luyện

Hoàng Thu Thanh Thủy – PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769