Thứ 7 cuối cùng tháng 3.

Năm 2007 Australia khởi đầu.

Việt Nam tiếp bước ngay sau.

Năm 2009 cùng nhau tắt đèn.

Tiết kiệm điện được nâng lên.

Hãy cùng tắt điện 20h30.

Giờ Trái đất là vậy thôi.

Cùng 60+ toàn cầu chung tay.

Tắt đi thiết bị thừa ngay.

Đồng lòng giúp sức, tháng ngày ấm êm.

Tiết kiệm tạo thành thói quen.

Năng lượng bền vững, đan xen mạnh giàu.

Thế hệ trẻ nguyện đi đầu.

Chung tay dựng nước, mạnh lâu vững bền

Từ những việc nhỏ mà nên.

Gia đình hạnh phúc, vực nên nước nhà.

Cùng nhau hưởng ứng tháng 3

Tắt 1 giờ điện, nhà nhà ấm no.

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769