Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế Cao Bằng tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện cao áp

Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Cao Bằng đang quản lý, vận hành gồm 03 trạm 110kV; 156,61 km đường dây 110kV. Với đặc thù là tỉnh miền núi, các đường dây 110kV chủ yếu đi qua địa hình đồi núi cao, đất rừng có người dân quản lý và trồng rừng, các loại cây trồng có khả năng phát triển lâu năm và thành cây cổ thụ, thời gian cây phát triển chiều cao rất nhanh (điển hình các loại cây gỗ keo, bạch đàn, mỡ…). Trong những năm qua vẫn còn tình trạng người dân trồng cây trong hành lang bảo vệ lưới điện cao áp, xây dựng các công trình gần đường dây, san lấp mặt bằng trong hành lang…Những vi phạm này làm tăng nguy cơ mất an toàn về điện, gây hậu quả khôn lường khi xảy ra sự cố lưới điện, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh cũng như sức khỏe, tính mạng của người dân. Do đó công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện cao áp, an toàn điện trong nhân dân luôn được Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Cao Bằng nói riêng, Công ty Điện lực Cao Bằng nói chung đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Cao Bằng đã thực hiện nhiều biện pháp để hạn chế các vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp như tuyên truyền, vận động người dân, các cơ quan, tổ chức nơi có đường dây đi qua bằng cách phát tờ rơi, tăng cường tổ chức kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp, kịp thời thông báo tới các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hiểu biết về các quy định bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp (BVHLATLĐCA) để người dân nâng cao ý thức trong việc trồng rừng và bảo vệ rừng. Thường xuyên kiểm tra chặt tỉa, phát quang cây nằm trong hành lang, nằm ngoài hành lang khi đổ có khả năng vi phạm khoảng cách an toàn của lưới điện cao áp, đóng biển thông báo vào những cây ngoài hành lang khi chặt có nguy cơ đổ vào đường dây, yêu cầu người dân khi chặt phải liên hệ với đơn vị quản lý vận hành lưới điện để được hỗ trợ (có số điện thoại liên hệ).

Biển thông báo nhắc nhở người dân trước khi chặt cây liên hệ với đơn vị quản lý vận hành lưới điện để được hỗ trợ

Công nhân Tổ đường dây tuyên truyền BVHLLĐCA cho người dân sinh sống gần đường dây 110kV

Công nhân tổ đường dây thực hiện chặt tỉa các cây ngoài hành lang khi đổ có khả năng đến đường dây

Với những biện pháp trên, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Cao Bằng đã giảm hẳn được số vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cũng như sự cố do vi phạm hành lang lưới điện gây nên. Việc tuyên truyền đảm bảo hành lang an toàn lưới điện còn giúp cho người dân thường xuyên nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và gia đình mình trước sự nguy hiểm của điện cao áp gây ra, từ đó góp phần mang lại hiệu quả cao trong công tác vận hành an toàn, liên tục lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

Tin bài: Triệu Sầm Thương – Đội QLVHLĐ cao thế

 

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769