Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế Cao Bằng (PC Cao Bằng) kết hợp lịch cắt điện xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện.

Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế Cao Bằng (QLVHLĐCT) đang quản lý vận hành 10 đường dây 110kV có tổng chiều dài là 156,86km và 03 trạm biến áp (TBA) 110kV tổng công suất 169MVA. Với đặc thù là tỉnh miền núi, các đường dây 110kV chủ yếu đi qua địa hình đồi núi cao nên công tác quản lý vận hành lưới điện gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên dưới quan tâm chỉ đạo của cấp trên, sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ công nhân viên Đội QLVHLĐCT đã nỗ lực thực hiện tốt việc quản lý vận hành đường dây và TBA 110kV.

Để quản lý vận hành tốt lưới điện, Đội QLVHLĐCT đã thực hiện kiểm tra định kỳ đủ tần suất, khối lượng; lãnh đạo kiểm soát việc kiểm tra bằng hình ảnh, đồng thời hỗ trợ rà soát liệt kê các khiếm khuyết trên lưới điện để lập phương án xử lý kịp thời, không gây sự cố trên lưới điện.

Một trong những việc quan trọng để giảm thời gian mất điện là kết hợp việc cắt điện có kế hoạch để xử lý khiếm khuyết trên lưới điện. Vừa qua đơn vị thi công Công ty Cổ phần PC1 Hà Nội đã cắt điện đường dây 110kV Gang Thép để thực hiện các hạng mục đấu nối dự án Đường dây và TBA 110kV Chu Trinh, Đội QLVHLĐCT đã kết hợp lịch cắt điện của đơn vị thi công để xử lý các khiếm khuyết trên đường dây 110kV Cao Bằng – Gang thép với các nội dung như xử lý hành lang lưới điện, thay cách điện hư hỏng.

Công nhân Tổ đường dây thực hiện các biện pháp an toàn trước khi làm việc

Nhằm đảm bảo công việc hoàn thành kịp tiến độ, Đội QLVHLĐCT đã khảo sát và lập phương án xử lý chi tiết, đồng thời huy động toàn bộ nhân lực, kết quả hoàn thành toàn bộ các nội dung công việc trong phương án theo đúng thời gian cắt điện của đơn vị thi công.

Đường dây 110kV Cao Bằng – Gang thép là đường dây được đưa vào vận hành năm 2014, cấp điện cho điện cho TBA 110kV Gang Thép và TBA 110kV Chu Trinh (dự kiến đóng điện trong tháng 9/2023). Đến tháng 9/2023 trên đường dây chưa có vụ sự cố nào xảy ra, so với cùng kỳ năm ngoái là 04 vụ.

Việc thực hiện tốt kiểm tra định kỳ cũng như lập kế hoạch xử lý khiếm khuyết trên lưới điện kết hợp thực hiện cắt điện có kế hoạch là một trong những biện pháp quan trọng để giảm số vụ sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Công nhân Tổ QLVH ĐZ 110kV thực hiện thay sứ vỡ

Triệu Sầm Thương – Đội QLVHLĐ cao thế Cao Bằng, PC Cao Bằng

 

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769