Điện lực Nguyên Bình (PC Cao Bằng) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cung cấp điện diễn tập phòng thủ huyện Nguyên Bình năm 2022

Vừa qua, huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2022. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất lớn trong công tác an ninh quốc phòng nhằm tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong hoạt động và tác chiến khu vực phòng thủ của tỉnh.
Sự kiện Diễn tập KVPT nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của quân sự, công an, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể địa phương, trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng trong xây dựng, hoạt động, xử trí tình huống về Quốc phòng an ninh (QPAN) trong khu vực phòng thủ. Hoạt động diễn tập có ý nghĩa rất lớn và quan trọng trong công tác QPAN, để từ đó có cơ sở rà soát kiểm tra, kiểm nghiệm việc xây dựng tiềm lực QPAN và chuẩn bị các phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ, chống chiến tranh xâm lược, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Qua đó đánh giá kết quả và kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện phù hợp với thực tiễn trong từng giai đoạn, điều kiện cụ thể của địa phương và lực lượng vũ trang Quân khu đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Nhận thức rõ mục đích yêu cầu và tầm quan trọng đó, ngay từ khi có kế hoạch và được giao nhiệm vụ, Điện lực Nguyên Bình đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức khảo sát nhu cầu sử dụng điện của tất cả các điểm sẽ thực hiện diễn tập trên địa bàn huyện và nguồn lưới điện hiện có, để xây dựng phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sự kiện Diễn tập KVPT, báo cáo và đăng ký lịch đảm bảo cung cấp điện với Trung tâm điều khiển xa Công ty Điện lực Cao Bằng. Đồng thời lập kế hoạch chi tiết, cụ thể và linh hoạt đảm bảo hoạt động của ngành điện trong tác chiến KVPT huyện Nguyên Bình theo yêu cầu để tham gia diễn tập với Ban chỉ đạo.

CBCNV Điện lực Nguyên Bình trên đường đi khảo sát khu vực diễn tập phòng thủ

Điện lực Nguyên Bình đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, dụng cụ, nhân lực để kịp thời phục vụ diễn tập như: bố trí 01 máy phát điện lưu động để dự phòng khi mất điện lưới và cấp điện cho các phụ tải quan trọng. Bên cạnh đó tăng cường lực lượng trực thao tác lưu động thường trực 24/24h, phân công lịch trực cụ thể, bố trí cán bộ trực thường xuyên tại các địa điểm diễn tập và cung cấp đầu mối liên lạc cho Ban chỉ huy diễn tập để thuận tiện cho việc thông tin, trao đổi công việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

CBCNV Điện lực Nguyên Bình lắp máy phát phục vụ diễn tập phòng thủ

Diễn tập KVPT huyện Nguyên Bình năm 2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tập thể CBCNV Điện lực Nguyên Bình đã tham gia và thực hiện cấp điện đảm bảo, an toàn, ổn định phục vụ tốt sự kiện, với tinh thần tận tâm, trách nhiệm và chuyên nghiệp Điện lực Nguyên Bình đã được Ban chỉ đạo đánh giá cao và là một trong những đơn vị xuất sắc nhận được giấy khen của Ban chỉ huy diễn tập phòng thủ năm 2022.

Nông Quang Thùy – ĐL Nguyên Bình, PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769