Điện lực Hà Quảng (PC Cao Bằng ) tổ chức Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2023

Để đẩy mạnh xây dựng văn hoá an toàn lao động với mục tiêu tạo nền tảng bền vững trong công tác an toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ), ngày 20/03/2023 Điện lực Hà Quảng (PC Cao Bằng)  đã tổ chức “Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2023” thực hiện tuyên thệ lời thề văn hóa an toàn lao động tại đơn vị theo chỉ đạo của Công ty Điện lực Cao Bằng và Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong đơn vị đều nhận định rằng an toàn lao động, vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động là mối quan tâm hàng đầu, coi việc đảm bảo quyền được làm việc trong điều kiện an toàn và tiện nghi là quyền lợi cơ bản của người lao động. Công tác tuyên truyền, huấn luyện về AT-VSLĐ tại đơn vị được thực hiện tốt, người lao động được bố trí công việc phù hợp sức khỏe.

Lãnh đạo và CBCNV Điện lực Hà Quảng trong buổi “Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2023”

Với tôn chỉ: “Người lao động là tài sản quý giá nhất”, Điện lực Hà Quảng luôn đặt mục tiêu bảo đảm an toàn vệ sinh lao động là một trong những mục tiêu hàng đầu trong hoạt động SXKD. Trong buổi Lễ phát động đã đưa ra 5 nội dung về xây dựng và thực hiện tốt văn hóa an toàn lao động, các nội dung này xoay quanh mục tiêu bảo vệ an toàn và sức khỏe cho người lao động trong quá trình thực hiện công việc.

Đội Quản lý tổng hợp 1 đọc lời thề tại Lễ phát động

Thông qua các nội dung về xây dựng văn hóa an toàn lao động sẽ từng bước hình thành ý thức làm việc an toàn, ý thức chấp hành nghiêm túc các quy trình, quy định về an toàn vệ sinh lao động, quy trình vận hành thiết bị. Hình thành thói quen suy nghĩ về an toàn trước khi làm việc, tích cực nhận diện rủi ro trước khi thực hiện công việc để có các biện pháp phòng tránh phù hợp, quyết tâm thực hiện đảm bảo tuyệt đối an toàn và không để xảy ra tai nạn lao động trong SXKD.

Đỗ Hải Ninh – Điện lực Hà Quảng, PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769