Điện lực Hạ Lang tham gia Lễ phát động Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2023

Vừa qua Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang tổ chức Lễ phát động “Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2023” nhằm rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, từng bước xây dựng thói quen hoạt động thường xuyên; Nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao (TDTT) trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; Xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

CBCNV Điện lực Hạ Lang tham gia Lễ phát động

Với tinh thần ấy, Điện lực Hạ Lang cử cán bộ công nhân viên tham gia Lễ phát động và cùng đồng thanh hô khẩu hiệu: “Rèn luyện thân thể – Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể – Kiến thiết đất nước”, “Thể dục Khỏe” chạy tập thể, quãng đường dài 01 km.

Toàn cảnh Lễ phát động

Đây là một hoạt động lớn, nhằm khơi dậy tiềm năng TDTT của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện, vận động toàn dân thường xuyên tập luyện TDTT để tăng cường sức khoẻ phục vụ lao động, học tập, công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

 

Vi Minh Hoàng – ĐL Hạ Lang, PC Cao Bằng

 

 

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769