Điện lực Bảo Lạc (PC Cao Bằng) triển khai “Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động” năm 2023

Để đẩy mạnh xây dựng văn hoá an toàn lao động với mục tiêu tạo nền tảng bền vững trong công tác an toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ), ngày 28/02/2023 Điện lực Bảo Lạc đã tổ chức “Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2023” thực hiện tuyên thệ lời thề văn hóa an toàn lao động tại đơn vị theo chỉ đạo của Công ty Điện lực Cao Bằng và Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong đơn vị đều nhận định rằng an toàn lao động, vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động là mối quan tâm hàng đầu, coi việc đảm bảo quyền được làm việc trong điều kiện an toàn và tiện nghi là quyền lợi cơ bản của người lao động. Công tác tuyên truyền, huấn luyện về AT-VSLĐ tại đơn vị được thực hiện tốt, người lao động được bố trí công việc phù hợp sức khỏe.

Lãnh đạo và CBCNV Điện lực Bảo Lạc trong buổi “Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2023”

Năm lời thề nhắc nhở tất cả CBCNV thực hiện đúng các quy định, pháp luật của nhà nước, các quy trình, quy định của ngành, quyền và nghĩa vụ của người lao động trong công tác AT-VSLĐ.

Anh Nông Thế Quân – Đội trưởng Đội Quản lý tổng hợp đọc lời thề tại Lễ phát động

Trong buổi Lễ phát động đã triển khai ký cam kết thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ của từng cá nhân, tổ, đội sản xuất, các phòng nghiệp vụ và tất cả CBCNV cùng thực hiện đọc lời thề “Thực hiện văn hóa an toàn lao động” với ý thức trách nhiệm của người lao động đối với bản thân, cộng đồng và gia đình.

 

Nguyễn Thanh Tâm – Điện lực Bảo Lạc, PC Cao Bằng

 

 

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769