Đánh giá định kỳ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong Công ty Điện lực Cao Bằng

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác quản lý chất lượng, từ năm 2005 đến nay Công ty Điện lực Cao Bằng đã triển khai áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 vào công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị. Qua nhiều lần thay đổi tiêu chuẩn ISO 9001, Công ty Điện lực Cao Bằng luôn không ngừng cập nhật, cải tiến quy trình quản lý và đã được Tổ chức đánh giá – Công ty TNHH GIC Việt Nam công nhận hệ thống quản lý chất lượng của Công ty đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Để đảm bảo duy trì có hiệu quả, hiệu lực thực tiễn, vừa qua Công ty TNHH GIC Việt Nam (GIC Việt Nam) đã tiến hành đánh giá định kỳ tại Công ty Điện lực Cao Bằng việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO nhằm chuẩn hóa lại các quy trình hệ thống, quy trình tác nghiệp tại Công ty, kiểm soát tài liệu ban hành, hệ thống chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015.

Ông Nông Khải Hoàn – Phó giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng phát biểu tại cuộc họp đánh giá định kỳ giám sát định kỳ HTQLCL

Việc đánh giá giám sát giúp lãnh đạo Công ty nắm được tình hình quản lý, vận hành của các phòng chuyên môn, nhận biết các rủi ro có thể xảy ra trong công việc và chủ động trong công tác quản lý điều hành nhằm thực hiện tốt các mục tiêu chất lượng đã đề ra. Ngoài ra áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thúc đẩy hiệu quả làm việc của các phòng, đơn vị trực thuộc, nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp, uy tín đối với khách hàng và đối tác. Công ty cũng tự đánh giá việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO định kỳ 01 năm 02 lần để kiểm soát, vận hành thông suốt Hệ thống quản lý chất lượng.

Sau buổi làm việc, GIC Việt Nam đánh giá cao trách nhiệm của Lãnh đạo Công ty trong việc quan tâm hoạch định hệ thống. Hai bên trao đổi các nguy cơ tiềm ẩn, nhận diện rủi ro và phương án kiểm soát các rủi ro đó khi thực hiện nhiệm vụ. GIC Việt Nam xác nhận Công ty đã duy trì vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, cải tiến một số điểm trong hệ thống và tiếp tục duy trì các hoạt động đã đáp ứng yêu cầu của chứng nhận.

Công ty Điện lực Cao Bằng sẽ tiếp tục nâng cao hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, rà soát sửa đổi quy trình theo những quy định mới của Nhà nước, của ngành Điện, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao độ tin cậy của lưới điện, đảm bảo vận hành cung ứng điện liên tục, an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị – xã hội, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế và đời sống nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh Cao Bằng.

Một số hình ảnh của cuộc đánh giá giám sát định kỳ năm 2023 của GIC Việt Nam tại Công ty Điện lực Cao Bằng

Bế Thùy Linh – PC Cao Bằng

 

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769