Đại đội Pháo phòng không 37mm-1 Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức huấn luyện tự vệ định kỳ năm 2024

Vừa qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng đã tổ chức khai mạc lớp huấn luyện Đại đội PPK 37mm-1 cho các chiến sĩ đến từ các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Cao Bằng nhằm nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng tự vệ.

Đồng chí Mã Quảng Chiến – Giáo viên chính trị giảng dạy phần lý thuyết cho Đại đội PPK 37mm-1

Công ty Điện lực Cao Bằng là lực lượng tự vệ phòng không cấp tỉnh, là đơn vị sản xuất kinh doanh duy nhất trong tỉnh Cao Bằng có Đại đội pháo phòng không tự vệ. Đại đội PPK 37mm-1 Công ty Điện lực Cao Bằng là những cán bộ, người lao động của Công ty có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng trong quá trình công tác. Đây là lực lượng tự vệ nòng cốt của tỉnh có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhiệm vụ trong tác chiến phòng thủ của tỉnh, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ trong bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia, phối hợp hoạt động an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại đội PPK 37mm-1 huấn luyện tại thao trường

Trong thời gian huấn luyện, các cán bộ chiến sĩ Đại đội PPK 37mm-1 Công ty Điện lực Cao Bằng đã được tiếp thu những nội dung, chương trình như: Huấn luyện giáo dục chính trị pháp luật, tình hình an ninh quốc phòng ở địa phương; Tuyên truyền vận động nhân dân của tự vệ tham gia giải quyết một số tình huống phức tạp ở địa phương; Nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh; Dự bị động viên và động viên quốc phòng; Huấn luyện binh khí PPK 37mm; Huấn luyện thao tác cá nhân; Huấn luyện xạ kích; Huấn luyện chiến thuật phân đội. Nhiều pháo thủ lần đầu tham gia diễn tập nhưng đã chủ động nghiên cứu, học hỏi, làm tốt nhiệm vụ với quyết tâm và khí thế cao.

Trong quá trình huấn luyện, Ban Tổ chức lớp học tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả các nội dung kỹ, chiến thuật theo quy định.

Đại đội PPK thao tác pháo thủ

Thông qua đợt huấn luyện, cán bộ chiến sĩ Đại đội PPK 37mm-1 Công ty Điện lực Cao Bằng được nâng cao trình độ nhận biết các phương tiện tiến công đường không của địch để phòng tránh, đánh trả có hiệu quả. Việc huấn luyện định kỳ giúp cho lực lượng tự vệ nâng cao khả năng tác chiến khi chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Bế Thùy Linh – PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769