Công ty Điện lực Cao Bằng triển khai công trình Đa chia đa nối lưới điện 22kV tỉnh Cao Bằng năm 2022

Hiện nay thành phố Cao Bằng đang được cấp điện bằng lưới điện 22kV và nguồn điện được cấp bởi duy nhất một trạm biến áp (TBA) 110kV Cao Bằng. Năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện đầu tư trạm biến áp 110kV Chu Trinh. Như vậy Thành phố Cao Bằng sẽ được cấp điện bởi 02 trạm biến áp 110kV để phục vụ các nhiệm vụ chính trị cũng như các nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

Việc đầu tư xây dựng nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện là một nhiệm vụ rất quan trọng của ngành Điện, đặc biệt là nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn cho trung tâm văn hóa – chính trị và đô thị tập trung đông dân cư của thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Với nhiệm vụ quan trọng nêu trên Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao Công ty Điện lực Cao Bằng thực hiện dự án: “Đa chia đa nối lưới điện 22kV tỉnh Cao Bằng năm 2022”. Dự án có tổng mức đầu tư là 5,679 tỷ đồng, quy mô dự án cải tạo và xây dựng đường dây trên không 22kV dài 3,802 km.

Cán bộ giám sát thi công công trình làm nhiệm vụ tại công trình: Đa chia đa nối lưới điện 22kV tỉnh Cao Bằng năm 2022.

Mục đích chính đầu tư dự án này là nâng cao năng lực cấp điện lưới 22kV thông qua cải tạo nâng cấp các đường dây liên kết mạch vòng và trang bị một số thiết bị đóng cắt có điều khiển xa để nhanh chóng chuyển đổi phương thức kết dây nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Sau khi đầu tư cải tạo và tách lưới, đường dây trục chính mang tải không quá 50% định mức ở phương thức kết dây cấp điện cơ bản.

Công ty Điện lực Cao Bằng đang triển khai dự án, dự kiến hoàn thành vào tháng 01 năm 2023 để kịp thời phục vụ nhu cầu sử dụng điện trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023. Việc đầu tư cải tạo lưới điện để đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho trung tâm chính trị và khu vực đông dân cư của tỉnh Cao Bằng, qua đó giúp nâng cao vị thế của ngành Điện đối với chính quyền các cấp tại địa phương, tạo được sự đồng thuận của nhân dân, chính quyền địa phương đối với công tác sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Cao Bằng.

 

 

Trịnh Lôi Trung – PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769