Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2023

Ngày 10/01/2023, tại Hội trường Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022, triển khai mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Hà Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng; Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) có ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn của EVNNPC;  Công ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng) có ông Vũ Xuân Linh – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty, các thành viên trong Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty và các ông, bà là Trưởng/Phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc các Điện lực trực thuộc và các thành phần khác do đơn vị tự bố trí. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các đơn vị trực thuộc Công ty.

Ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị ông Vũ Xuân Linh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Cao Bằng cho biết: Năm 2022 ngành Điện nói chung và Công ty Điện lực Cao Bằng nói riêng sau 02 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trước bối cảnh tình hình nền kinh tế, chính trị trên thế giới có nhiều biến động… Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sự ủng hộ giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương, tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty Điện lực Cao Bằng đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, thích ứng linh hoạt, an toàn và hiệu quả trong tình hình mới, từng bước vượt qua thử thách, khắc phục mọi khó khăn, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ông Vũ Xuân Linh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Năm 2022 sản lượng điện thương phẩm của PC Cao Bằng thực hiện đạt 554,8 triệu kWh, tăng 7,9% so với cùng kỳ, đạt 100,7% kế hoạch (KH). Tổn thất theo báo cáo kinh doanh (chu kỳ thương phẩm) là 2,79%, thấp hơn 0,65% so với KH giao (3,44%) và thấp hơn 1,44% so với cùng kỳ 2021 (4,23%). Tổn thất theo cấp điện áp là 3,15% thấp hơn 0,29% so với KH giao. Tổn thất cao thế là 1,47%, cao hơn 0,01% so với KH giao. Tổn thất trung thế là 2,97%, thấp hơn kế hoạch giao là 0,08%; Tổn thất hạ thế là 3,79%, thấp hơn kế hoạch giao là 0,1%. Giá bán bình quân đạt (1818,83) đồng/kwh, thấp hơn kế hoạch EVNNPC giao là 32,67 đồng/kWh, thấp hơn 16,18 đồng/kWh so với cùng kỳ năm 2021.

PC Cao Bằng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa các dịch vụ điện. Theo đó, Việc tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị của khách hàng đạt 99,61% (CRM), tỷ lệ tiếp nhận các dịch vụ điện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia được 67,93%, đạt kế hoạch giao. Tỷ lệ cung cấp các dịch vụ điện theo phương thức điện tử đạt 99,91%. Tỷ lệ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 đạt 99,92%. Số lượng khách hàng cài đặt và sử dụng App chăm sóc khách hàng là 4.167, đạt 24,64%.…. Đến nay, đã có 71,05% khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt, vượt kế hoạch giao. Bên cạnh đó thực hiện rà soát và chuẩn hóa thông tin 34.936 khách hàng. Duy trì 1.824/1.824 TBA được chuẩn hóa trên website theo dõi chuẩn hóa thông tin khách hàng (http://chuanhoa.npc.com.vn/).

Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 của PC Cao Bằng đã đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được, nhìn nhận lại những tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm. Hội nghị được lắng nghe tham luận về các mặt công tác SXKD và đề xuất các biện pháp triển khai tối ưu các phương án thực hiện tập trung vào công tác SXKD dịch vụ khách hàng của đơn vị trong năm tiếp theo. Năm 2023 mặc dù dự báo còn nhiều khó khăn thách thức đặt ra, ngay từ những ngày đầu năm, PC Cao Bằng đã khẩn trương, chủ động đưa ra mục tiêu kế hoạch cũng như các nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế – xã hội và đời sống của nhân dân, phấn đấu tăng năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí, đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn lao động, kỷ luật lao động; Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới vào mọi hoạt động SXKD; Ứng dụng sửa chữa điện Hotline… Đồng thời Công ty cũng sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

Ông Nguyễn Hoài Đức – Phó Giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Hà Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà PC Cao Bằng đạt được trong công tác đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian tới, đề nghị Công ty cần tiếp tục quan tâm linh hoạt trong điều hành phân phối điện, đặc biệt là tập trung đảm bảo cấp điện an toàn ổn định, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân vui xuân, đón Tết và các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Ông Hà Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc đánh giá cao sự tập trung trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Cao Bằng năm 2022. Biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty trong lao động SXKD, góp phần vào thành tích chung của EVN cũng như EVNNPC trong năm 2022. Nhận định năm 2023 phía trước còn rất nhiều khó khăn đối với các mặt điều hành sản xuất và vận hành cung cấp điện, Công ty Điện lực Cao Bằng cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: Bám sát, đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh; Theo dõi sát sao tình hình vận hành lưới điện, kịp thời có phương án nâng công suất chống quá tải, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng đã được Tổng công ty phê duyệt; Tăng cường, nâng cao chất lượng kiểm tra định kỳ, đột xuất, phát hiện và xử lý kịp thời những tồn tại trên lưới ngăn ngừa nguy cơ sự cố để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao năm 2023 và các năm tiếp theo.

Ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Đỗ Vĩnh Cương – Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Cao Bằng phát động phong trào thi đua năm 2023 quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch và nhiệm vụ năm 2023 do Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao, chủ động bám sát và thực hiện tốt chủ đề năm của EVN là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, đảm bảo cấp điện an toàn và ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo CBCNV bám sát kế hoạch tổng thể triển khai văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2022- 2025 của Tổng công ty và Công ty để xây dựng thực hiện thành công kế hoạch văn hóa doanh nghiệp năm 2023 nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức của đội ngũ CBCNV trong xây dựng môi trường văn hóa số với phong cách làm việc chuyên nghiệp, gắn kết, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD. Đồng thời tạo được sức lan tỏa văn hóa EVN đến đồng nghiệp, khách hàng và đối tác.

Ông Đỗ Vĩnh Cương – Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Cao Bằng phát động phong trào thi đua năm 2023

Nhân dịp này, Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc trao khen thưởng cấp Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho 01 tập thể, 04 cá nhân, trao khen tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 04 cá nhân, trao giấy khen cho 04 tập thể, 08 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 của EVNNPC; Công ty Điện lực Cao Bằng khen thưởng cho 14 tập thể có thành tích hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022. Ông Vũ Xuân Linh vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Hà Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Vũ Xuân Linh – Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng

Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Công ty Điện lực Cao Bằng đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Mai Ngọc Dũng – Ban TT EVNNPC & Trần Hoàng Yến – PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769