Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023

Sáng ngày 10/3/2023, Công ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng) đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị về phía PC Cao Bằng có ông Vũ Xuân Linh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; Công đoàn Công ty có ông Đinh Văn Truyền – Phó Chủ tịch Công đoàn PC Cao Bằng cùng sự có mặt của 152 đại biểu đại diện cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) toàn Công ty.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022, đây là kết quả của quá trình thực hiện từ đầu năm tại Hội nghị người lao động các đơn vị trực thuộc, trên cơ sở đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện lao động và các quan hệ lao động; Phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phấn đấu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu SXKD năm 2023; Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn về tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, các quy định có liên quan đến người lao động và cam kết thỏa thuận khác tại nơi làm việc; Thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở và thực hiện Quy chế phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn; Thông qua các Quy chế nội bộ của Công ty Điện lực và nội dung xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng như các giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022; Báo cáo công khai tài chính trích nộp và sử dụng Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng, các loại Quỹ do CNVCLĐ Công ty đóng góp năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của Hội nghị người lao động các đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty Điện lực Cao Bằng năm 2023

 

Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023 đã thảo luận trực tiếp và thống nhất quyết nghị một số nội dung trọng tâm như nhất trí thông qua các báo cáo được trình bày tại Hội nghị; Tiếp thu các ý kiến đóng góp thông qua Hội nghị người lao động của các đơn vị thành viên và các ý kiến đóng góp trực tiếp của các Đại biểu tại Hội nghị; Nhất trí với các nội dung trả lời, giải đáp của Giám đốc Công ty trình bày tại Hội nghị về những ý kiến, kiến nghị của Người lao động nhằm đảm bảo quyền lợi trách nhiệm chính đáng của Người lao động và Người sử dụng lao động được thực hiện tốt nhất; Thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu SXKD của Công ty trong năm 2023, triển khai thực hiện tốt chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Vũ Xuân Linh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty thay mặt Ban lãnh đạo Công ty đã biểu dương, ghi nhận sự chủ động, sáng tạo, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của người lao động trong toàn Công ty năm 2022. Đồng thời giao nhiệm vụ đến toàn thể CBCNVLĐ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chấp hành nghiêm tác phong, lề lối làm việc, kỷ luật lao động, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, không để xảy ra tai nạn trong lao động sản xuất; Tích cực tham gia hoạt động của các đoàn thể, xã hội và các hoạt động nhân đạo từ thiện; Nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo mục tiêu Hội nghị đề ra.

Ông Vũ Xuân Linh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị Công ty Điện lực Cao Bằng khen thưởng cho 22 công nhân lao động giỏi cùng 05 tập thể và 11 cá nhân đạt giải trong kỳ thi sát hạch An toàn của Công ty Điện lực Cao Bằng năm 2023

Khen thưởng cho công nhân lao động giỏi cùng các tập thể, cá nhân

đạt giải trong kỳ thi sát hạch An toàn của Công ty Điện lực Cao Bằng năm 2023

 

 

Văn phòng & Phòng Công nghệ thông tin – PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769