Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai công tác văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn năm 2023

Nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp (VHDN), công tác thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng) luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Giám đốc Công ty và Ban chỉ đạo văn hóa doanh nghiệp, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao nhằm lan tỏa mạnh mẽ văn hóa EVN đến khách hàng, cộng đồng và xã hội.

Ngày 24/03/2023 Công ty Điện lực Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn năm 2023. Tham dự Hội nghị có Ban giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Ban chỉ đạo văn hóa doanh nghiệp Công ty; Trưởng, phó phòng nghiệp vụ Công ty; Trưởng, Phó Trung tâm Điều khiển xa; Đội phó Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Cao Bằng; Quản đốc Phân xưởng phát điện Suối Củn; Giám đốc, Phó Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên tại các điểm cầu truyền hình trực tuyến các đơn vị trực thuộc.

Khai mạc Hội nghị, ông Vũ Xuân Linh – Giám đốc, Trưởng ban chỉ đạo văn hóa doanh nghiệp Công ty quán triệt tới toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) nghiêm túc thực thi hiệu quả Quy tắc ứng xử EVN tại Quyết định số 25/QĐ-EVN ngày 10/01/2023; Tài liệu văn hóa EVN tại văn bản số 4921/EVN-TCNS ngày 31/8/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ông Vũ Xuân Linh – Giám đốc, Trưởng ban chỉ đạo văn hóa doanh nghiệp Công ty khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị phòng Tổ chức và Nhân sự đã báo cáo đánh giá việc triển khai thực thi công tác VHDN, văn hóa an toàn năm 2022 và kế hoạch năm 2023, trong đó đánh giá những kết quả nổi bật, các mặt tích cực đạt được, những tồn tại hạn chế cần quan tâm khắc phục để thực hiện tốt kế hoạch công tác văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn trong năm 2023. Đặc biệt nhấn mạnh người đứng đầu Đơn vị phải là người phụ trách về văn hóa doanh nghiệp, là người nêu gương trong thực thi văn hóa doanh nghiệp; Lãnh đạo đơn vị cần có sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt trong các lĩnh vực quan trọng như: Đảm bảo môi trường làm việc lành mạnh; Giữ kỷ luật kỷ cương lao động; Thái độ văn hóa ứng xử làm gương của Lãnh đạo, CBCNV đối với khách hàng nếu không được quan tâm thường xuyên và toàn diện chất lượng văn hóa sẽ đi xuống ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín thương hiệu EVN; Tăng cường tuyên truyền về công tác văn hóa doanh nghiệp bằng các bài viết, video clip trên các phương tiện truyền thông nội bộ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và PC Cao Bằng.

Để triển khai hiệu quả công tác văn hóa doanh nghiệp Giám đốc Vũ Xuân Linh đã lắng nghe chia sẻ đề xuất giải pháp thực thi văn hóa doanh nghiệp của các phòng, đơn vị trong đó có những tham luận như: “Giải pháp thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong công tác an toàn lao động”; “Chung tay xây dựng môi trường làm việc hiệu quả”; “Sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc trong Công ty Điện lực Cao Bằng” nhằm nâng cao ý thức của cán bộ công nhân viên “Làm hết việc chứ không hết giờ” trở thành nét văn hóa công sở, tạo thành thói quen tốt trong toàn thể CBCNV và nhiều tham luận khác của các phòng, đơn vị về thực thi công tác văn hóa doanh nghiệp.

Bà Nông Thị Út – Trình bày tham luận tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị Giám đốc Công ty kết luận yêu cầu: “Các phòng, đơn vị tiếp tục triển khai kế hoạch thực thi văn hóa doanh nghiệp tới toàn thể CBCNV, nghiêm túc thực hiện các quy định của EVN, EVNNPC ban hành, xử lý nghiêm những vi phạm, những hành vi không đúng quy định; Thực hiện công tác đào tạo gắn thực hành văn hóa giao tiếp với khách hàng từ lời nói đến hành động; Tại các kỳ họp sơ kết 6 tháng, tổng kết năm thực hiện thống kê xử lý những tồn tại không tuân thủ chuẩn mực VHDN, kịp thời khen thưởng gương người tốt việc tốt tiêu biểu trong thực thi VHDN tại Công ty Điện lực Cao Bằng tạo động lực để CBCNV thực hiện tốt công tác văn hóa doanh nghiệp nơi công sở góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh ghi lại tại Hội nghị

Ông Vũ Xuân Linh – Giám đốc Công ty (đứng thứ 2 bên trái) trao thưởng cho các

tập thể thực hiện tốt công tác Văn hóa doanh nghiệp, Văn hóa an toàn lao động

của Công ty Điện lực Cao Bằng năm 2022.

Ông Nông Khải Hoàn – Phó giám đốc Công ty (Ngoài cùng bên trái)

trao thưởng cho các cá nhân thực hiện tốt công tác Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa an toàn lao động của Công ty Điện lực Cao Bằng năm 2022

 

Phương Lan & Hoàng Yến – PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769