Công ty Điện lực Cao Bằng quyết tâm hoàn thành công tác Kiểm tra giám sát mua bán điện năm 2022

Trong những năm qua công tác kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) đã được Công ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng) đặc biệt quan tâm thực hiện có hiệu quả, từng bước nâng cao về cả chuyên môn nghiệp vụ và công tác quản trị. Điều này đã góp phần không nhỏ cho việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Tổng công ty giao mà còn góp phần nâng cao nhận thức tích cực của khách hàng, người dân đối với ngành Điện tại địa phương.
PC Cao Bằng hiện đang quản lý hơn 148.000 khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 09 huyện và 01 thành phố, với lực lượng làm công tác KTGSMBĐ trong toàn Công ty có 28 cán bộ công nhân viên. Trong những năm gần đây công tác KTGSMBĐ gặp không ít những khó khăn thách thức do đang trong giai đoạn chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong công tác KTGSMBĐ cùng với sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu về công tác KTGSMBĐ. Xong với sự nỗ lực cố gắng của lực lượng làm công tác KTGSMBĐ, PC Cao Bằng đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu của Tổng công ty giao. Cụ thể, trong 11 tháng đầu năm 2022 Công ty thực hiện là 40.011 lượt kiểm tra, đạt 158,81 % kế hoạch năm. Trong đó, xử lý các trường hợp vi phạm 919 biên bản, điện năng truy thu 313.179 kwh. Thực hiện kiểm tra áp giá bán điện được 12.264 lượt, đã xử lý 176 trường hợp sử dụng điện sai mục đích, truy thu bồi thường chênh lệch giá bán điện 458,15 triệu đồng; Phúc tra chỉ số công tơ đạt 264.096 lượt.

Kiểm tra sử dụng điện khách hàng Điện lực thành phố Cao Bằng

Cùng với việc kiểm tra sử dụng điện, lực lượng KTGSMBĐ tăng cường kiểm tra đối với các khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng, khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện lớn, các trạm biến áp có tổn thất cao nhằm phát hiện những sai sót đối với hệ thống đo đếm điện năng. Ngoài ra toàn Công ty đã kiểm tra phát hiện 09 vụ câu móc điện ngoài công tơ, thực hiện truy thu bồi thường 13.419 kwh. Với những kết quả nêu trên phản ánh tinh thần trách nhiệm sự nỗ lực cố gắng của lực lượng làm công tác KTGSMBĐ của PC Cao Bằng, xong cũng phản ánh thực trạng việc vi phạm sử dụng điện đang diễn ra hết sức phức tạp.

Phối hợp chính quyền địa phương, công an kiểm tra vi phạm sử dụng điện

Để có được những kết quả như trên, PC Cao Bằng xác định công tác KTGSMBĐ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm song song với các chỉ tiêu kinh doanh khác do đó khi làm tốt công tác này sẽ góp phần làm tăng giá bán điện bình quân, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng và nâng cao năng lực quản lý trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Với những mục tiêu quan trọng như vậy ngay từ đầu năm PC Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch, chương trình chi tiết cho từng tháng, quý và cả năm, gắn trách nhiệm cho từng CBCNV lực lượng làm công tác KTGSMBĐ thông qua mạng lưới kiểm tra viên tại các Điện lực trực thuộc, phát động thi đua lập thành tích trong công tác thực hiện KTGSMBĐ đặc biệt là công tác phát hiện các hành vi vi phạm sử dụng điện, ngăn ngừa câu móc trộm cắp điện. Qua đó đã tích cực thúc đẩy các Điện lực lập kế hoạch, triển khai thực hiện công tác kiểm tra sử dụng điện có hiệu quả.
Song song với việc kiểm tra giám sát công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, PC Cao Bằng đã không ngừng nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng kiểm tra viên điện lực, trong năm 2022 PC Cao Bằng đã mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác KTGSMBĐ cho Trưởng phòng kinh doanh tổng hợp và lực lượng kiểm tra viên điện lực với sự tham gia của 50 học viên đến từ 10 đơn vị trực thuộc. Triển khai ứng dụng công nghệ trong công tác KTGSMBĐ theo đó đã triển khai thành công ứng dụng APP kiểm tra hiện trường, biên bản treo tháo thiết bị đo đếm trên phần mềm CMIS 3.0.

Tập huấn nghiệp vụ KTGSMBĐ năm 2022

Đặc biệt trong năm 2022, PC Cao Bằng đã tổ chức kiểm tra nội bộ tại các Điện lực được 22 lần theo các chuyên đề về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, chuyên đề về công tác giảm tổn thất điện năng đối với các trạm biến áp công cộng có tỷ lệ tổn thất cao và đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc thực hiện giảm tổn thất điện năng đối với toàn công ty.
Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa công tác KTGSMBĐ Công ty Điện lực Cao Bằng sẽ triển khai đồng bộ, lập kế hoạch chương trình cụ thể theo từng tháng, quý và cả năm, chú trọng tập trung kiểm tra nội bộ theo từng chuyên đề đối với các Điện lực đồng thời tăng cường kiểm tra đột xuất đối với các trạm biến áp chuyên dùng, các trạm biến áp công cộng có tỷ lệ tổn thất cao, chủ động tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ kiểm tra viên tại các điện lực về kỹ năng nghiệp vụ KTGSMBĐ, tăng cường kiểm tra trộm cắp điện khuyến khích người dân tố giác các hành vi câu móc trộm cắp điện và phối hợp chính quyền địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sử dụng điện. Đồng thời khen thưởng kịp thời đối với những tập thể và cá nhân làm tốt công tác KTGSMBĐ.

 

Nông Thế Hiệp – PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769