Với phương châm đảm bảo an toàn cho người lao động trong sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, thời gian qua, Công ty Điện lực Cao Bằng luôn chú trọng thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Công ty đã tích cực triển khai nhiều biện pháp đảm bảo ATVSLĐ như: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quy trình an toàn điện, quy trình thủy cơ nhiệt hóa cho 989 cán bộ, công nhân viên và người lao động các đơn vị; Tổ chức tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, an toàn sử dụng điện trong sinh hoạt cho 2.839 lượt người tại các trường học, xóm xã; Phối hợp Đài truyền hình, truyền thanh phát 125 lượt tuyên truyền an toàn điện trong dân và bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp; Thực hiện kiểm tra rà soát phát hiện xử lý kịp thời các điểm vi phạm hành lang lưới điện và khoảng cách pha đất; Xử lý cây trồng trong và ngoài hành lang có nguy cơ gây sự cố lưới điện; Kiểm tra kiểm soát an toàn lao động trên hệ thống quản lý an toàn lao động với 5.634 phiên làm việc trên lưới điện; Đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn không để xảy ra cháy nổ trong sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, việc kiểm định thiết bị được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn và quy định hiện hành, đảm bảo tính chính xác, an toàn. Công ty đã phối hợp với Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I hoàn thành thực hiện kiểm định tổng số 102 thiết bị, phương tiện, dụng cụ có yêu cầu quy định nghiêm ngặt về an toàn lao động như: Kích lắc tay, palang xích, xe nâng người, xe cẩu tự hành… Sau khi kiểm định, có 101/102 thiết bị, phương tiện đạt yêu cầu đều được đánh số và dán tem kiểm định chuẩn trước khi đưa vào sử dụng, các thiết bị không đạt sẽ bị loại và đưa về nhập kho theo quy định.

Với những nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Cao Bằng trong thực hiện các giải pháp đảm bảo ATVSLĐ đã tạo căn bản về nhận thức, ý thức chấp hành của người quản lý các đơn vị, cũng như người lao động về công tác ATVSLĐ trong sản xuất kinh doanh.

 

PC Cao Bằng

 

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769