Thực hiện Công văn số 3146/EVNNPC-PC ngày 30/6/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai “Ngày pháp luật Việt Nam” năm 2022. Công ty Điện lực Cao Bằng đã và đang tích cực phổ biến, hướng dẫn cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong toàn Công ty về kiến thức pháp luật, chung tay hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022.

Khẩu hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022, tại cổng trụ sở chính Công ty Điện lực Cao Bằng

Năm 2022 là năm đánh dấu 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, một hoạt động hết sức ý nghĩa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Công ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng) thực hiện hàng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và tinh thần thượng tôn pháp luật. Việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm đưa việc cập nhật, đánh giá tác động, tìm hiểu pháp luật là công việc hàng ngày của mỗi CBCNV tạo chuyển biến căn bản, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật, Quy chế quản lý nội bộ của ngành, đơn vị. Các hình thức hướng ứng Ngày Pháp luật cũng được Công ty tổ chức thực hiện phù hợp gắn với nhiệm vụ được giao trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số như: thông qua Hội nghị truyền hình trực tuyến, các cuộc họp định kỳ, qua hoạt động chuyên môn phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

CBCNV trong Công ty luôn chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu các chính sách, quy định mới ban hành, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần trong công việc, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, quy định của EVN, EVNNPC, PC Cao Bằng trong thực thi công việc, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau để hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, trên cơ sở phát huy các kết quả đã đạt được trong việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Cao Bằng tiếp tục tích cực trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ động đóng góp ý kiến khi có các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Điện và có kiến nghị giải pháp xử lý để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của EVN, của Công ty trong mọi lĩnh vực, đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ và trong đời sống xã hội.

 

Bế Thùy Linh – PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769