Công ty Điện lực Cao Bằng công bố thông tin về các chỉ tiêu: Chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 01 năm 2024; Độ tin cậy cung cấp điện; Tổn thất điện năng tháng 01 năm 2024

Công ty Điện lực Cao Bằng công bố thông tin về các chỉ tiêu: Chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 01 năm 2024; Độ tin cậy cung cấp điện; Tổn thất điện năng tháng 01 năm 2024

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769