Công ty Điện lực Cao Bằng công bố thông tin về các chỉ tiêu: Chất lượng dịch vụ khách hàng; Độ tin cậy cung cấp điện; Tổn thất điện năng 12 tháng năm 2023.

NỘI DUNG CÔNG BỐ

Công ty Điện lực Cao Bằng công bố thông tin về các chỉ tiêu: Chất lượng dịch vụ khách hàng; Độ tin cậy cung cấp điện; Tổn thất điện năng 12 tháng năm 2023.

  1. Tổn thất điện năng tháng 12 và lũy kế 12 tháng năm 2023 của Công ty Điện lực Cao Bằng:
  2. TTĐN thực hiện 12 tháng năm 2023:

– Tháng 12 tỷ lệ TTĐN của Công ty Điện lực Cao Bằng là 3,84%, giảm 2,20% so với tháng 12/2022.

– Lũy kế 12 tháng năm 2023 thực hiện 1,87%, giảm 0,92% so với cùng kỳ năm 2022 và thấp hơn 1,28% so với kế hoạch EVNNPC giao.

  1. Công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng 12 tháng năm 2023.
  2. Chất lượng dịch vụ khách hàng 12 tháng năm 2023

 

TT Chất lượng DVKH ĐVT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
1 Thời gian TB xem xét và ký thỏa thuận đấu nối kể từ khi nhận được hô sơ đề nghị đấu nối hoàn chỉnh, hợp lệ theo quy định tại Điều 45 Thông tư này Ngày 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

2

 

2 Thời gian TB thông báo ngừng, giảm nước cung cấp điện tại Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ Công thương ban hành Không khẩn cấp Ngày 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,75 5,11 5,49 5,2 5,58  

5,86

 

Khẩn cáp Giờ 0 0 0 0 7.5 8 0 2,08 1,26 1,33 1,2 0,81
3 Chất lượng trả lời kiến nghị, khiếu nại của khách hàng bằng văn bản. Có trên 95% văn bản trả lời khiếu nại bằng văn bản có nội dung trả lời rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật trong thời hạn 5 ngày làm việc Thời gian TB giải quyết kiến nghị KH Ngày 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Thời gian TB giải quyết kiến nghị về công tơ đo đếm Ngày 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Số lượng đơn thư phản ánh

 

Cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Độ tin cậy cung cấp điện

 

  1. Độ tin cậy cung cấp điện tháng 12 năm 2023

 

CHỈ SỐ MAIFI (lần) SAIDI (phút) SAIFI (lần)
Thực hiện tháng 12/2023 0,184 4,302 0,064
Thực hiện tháng 12/2022 0,534 33,258 0,322
% So sánh 2023/2022 Giảm 290,2% Giảm 673% Giảm 400,8%

 

 

  1. Độ tin cậy cung cấp điện 12 tháng năm 2023.

 

CHỈ SỐ MAIFI (lần) SAIDI (phút) SAIFI (lần)
Thực hiện 12 tháng 2023 3,216 156,642 1,797
Kế hoạch năm 2023 3,730 169 3,310
%TH/KH năm 2023 86,2% 92,7% 54,3%
Thực hiện 12 tháng 2022 3,435 185,044 1,574
% So sánh 2023/2022 Giảm 6,8% Giảm 18,1% Tăng 12,4%

 

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769