Công ty Điện lực Cao Bằng công bố thông tin về các chỉ tiêu: Chất lượng dịch vụ khách hàng; Độ tin cậy cung cấp điện; Tổn thất điện năng 11tháng năm 2023.

Công ty Điện lực Cao Bằng công bố thông tin về các chỉ tiêu: Chất lượng dịch vụ khách hàng; Độ tin cậy cung cấp điện; Tổn thất điện năng 11 tháng năm 2023.

  1. Tổn thất điện năng tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2023 của Công ty Điện lực Cao Bằng:
  2. TTĐN thực hiện 11 tháng năm 2023:

– Tháng 11 tỷ lệ TTĐN của Công ty Điện lực Cao Bằng là -15,12%, giảm 17,67% so với tháng 11/2022.

– Lũy kế 11 tháng năm 2023 thực hiện 1,71%, giảm 0,90% so với cùng kỳ năm 2022 và thấp hơn 1,44% so với kế hoạch EVNNPC giao.

  1. Công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng 11 tháng năm 2023.
  2. Chất lượng dịch vụ khách hàng 11 tháng năm 2023

 

TT Chất lượng DVKH ĐVT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11
1 Thời gian TB xem xét và ký thỏa thuận đấu nối kể từ khi nhận được hô sơ đề nghị đấu nối hoàn chỉnh, hợp lệ theo quy định tại Điều 45 Thông tư này Ngày 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 Thời gian TB thông báo ngừng, giảm nước cung cấp điện tại Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ Công thương ban hành Không khẩn cấp Ngày 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,75 5,11 5,49 5,2 5,58
Khẩn cáp Giờ 0 0 0 0 7.5 8 0 2,08 1,26 1,33 1,2
3 Chất lượng trả lời kiến nghị, khiếu nại của khách hàng bằng văn bản. Có trên 95% văn bản trả lời khiếu nại bằng văn bản có nội dung trả lời rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật trong thời hạn 5 ngày làm việc Thời gian TB giải quyết kiến nghị KH Ngày 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Thời gian TB giải quyết kiến nghị về công tơ đo đếm Ngày 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Số lượng đơn thư phản ánh

 

Cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

III. Độ tin cậy cung cấp điện

 

  1. Độ tin cậy cung cấp điện tháng 11 năm 2023

 

CHỈ SỐ MAIFI (lần) SAIDI (phút) SAIFI (lần)
Thực hiện tháng 11/2023 0,329 8,589 0,059
Thực hiện tháng 11/2022 0,300 28,885 0,182
% So sánh 2023/2022 Tăng 9,6% Giảm 236,3% Giảm 207,3%

 

 

  1. Độ tin cậy cung cấp điện 11 tháng năm 2023.

 

CHỈ SỐ MAIFI (lần) SAIDI (phút) SAIFI (lần)
Thực hiện 11 tháng 2023 3,032 152,340 1,733
Kế hoạch năm 2023 3,730 169 3,310
%TH/KH năm 2023 81,3% 90,1% 52,3%
Thực hiện 11 tháng 2022 2,901 151,785 1,252
% So sánh 2023/2022 Tăng 4,5% Tăng 0,4% Tăng 27,7%

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769