Biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Để triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) phát động, Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng đã triển khai nhiều giải pháp trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, đi vào nền nếp có nhiều cách làm mới thiết thực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, tạo khí thế phấn khởi, hăng say trong lao động, sản xuất. Đây là động lực, là đòn bẩy để khuyến khích, động viên tập thể, cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Công ty quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần chung tay phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Tại buổi Lễ khen thưởng, biểu dương các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2023 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên do Đảng ủy Khối tổ chức, trong 49 mô hình tiêu biểu, 95 điển hình tiên tiến được đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025 với Đảng ủy Khối, Đảng ủy Công ty Điện lực Cao Bằng vinh dự được Đảng uỷ Khối tôn vinh và trao tặng Giấy khen cho 01 tập và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Lâm – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối (đứng thứ tư từ trái qua) trao tặng Giấy khen cho các tập thể. (Đồng chí Hoàng Thanh Tú – Bí thư Chi bộ Kinh doanh và Giám sát, Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng (đứng thứ hai từ trái qua) thay mặt Chi bộ nhận Giấy khen tại buổi Lễ).

Đồng chí Lương Tuấn Hùng – Bí thư Đảng uỷ Khối (đứng thứ ba từ trái qua) trao tặng Giấy khen cho các cá nhân. (Đồng chí Đỗ Vĩnh Cương – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Cao Bằng, đứng ngoài cùng bên phải nhận Giấy khen tại buổi Lễ).

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng.

Đây là một trong những hoạt động lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; 54 năm ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) của PC Cao Bằng.

Đinh Văn Truyền – PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769