PC CAO BẰNG: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ IV/2023 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

PC CAO BẰNG: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ IV/2023

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

 

Trong Quý IV năm 2023, toàn thể lãnh đạo và CBCNV Công ty Điện lực Cao Bằng đã nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, tận tâm phục vụ khách hàng với chất lượng tốt nhất, đảm bảo nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội, các sự kiện chính trị diễn ra tại địa phương.

  1. Công tác sản xuất kinh doanh trong quý IV năm 2023

Công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng

Sản lượng điện thương phẩm quý IV năm 2023 ước đạt 150,1 tr.kWh, bằng 120.49% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 26,94% so với kế hoạch năm 2023. Điện thương phẩm tăng do các thành phần phụ tải sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tăng so với cùng kỳ năm 2022 do các khách hàng sử dụng điện lớn đẩy mạnh sản xuất.

Tỷ lệ tổn thất điện năng ước thực hiện 2,70%, thấp hơn 0,01% so với cùng kỳ 2022, thấp hơn 0,16% so với kế hoạch giao quý IV năm 2023.

Giá bán điện bình quân ước đạt 1.893,65 đ/kWh cao hơn kế hoạch năm 2023 là 25,19 đ/kWh và cao hơn 76,71 đ/kWh so với cùng kỳ.

Chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện 3,8 ngày, thấp hơn kế hoạch giao 1,2 ngày, thấp hơn quy định 3,2 ngày (quy định là 07 ngày).

Thực hiện tốt số hóa trong công tác KD&DVKH; Tỷ lệ cung cấp điện theo phương thức điện tử, tỷ lệ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 đạt tỷ lệ 100%. Tiếp tục tăng cường thông tin, quảng bá Tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Đẩy mạnh các dịch vụ cung cấp điện qua Cổng dịch vụ công Quốc Gia; Phát triển khách hàng sử dụng dịch vụ điện lực và khách hàng nhận tin nhắn Zalo để trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ của ngành điện.

Phối hợp với các Ngân hàng, tổ chức trung gian duy trì và đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tính đến tháng 12 đạt 79,29% đạt 101,9% kế hoạch năm (kế hoạch 77,8%).

Công tác điện nông thôn: Đến tháng 12 năm 2023 Công ty Điện lực Cao Bằng đã cấp điện lưới Quốc gia đến tất cả các xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ 100%.

– Số hộ có điện lưới Quốc gia là: 123.021 hộ /130.135 hộ, đạt tỷ lệ 94,53%.

– Số hộ nông thôn có điện lưới Quốc gia: 87.839 hộ/130.135 hộ đạt tỷ lệ 92,51 %

– Số hộ chưa có điện lưới Quốc gia: 7.114 hộ/ 130.135 hộ, tỷ lệ 5,47%.

– Số hộ được cấp điện mới là 107 hộ.

Công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả: Trong quý IV năm 2023 Công ty Điện lực Cao Bằng đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả như: Đăng 65 tin bài trên đài phát thanh truyền hình Cao Bằng; Thực hiện 11 chương trình hội nghị hội thảo, gửi tin nhắn SMS và zalo 161.013 lượt tư vấn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; Chia sẻ sử dụng điện tiết kiệm qua kênh facebook, zalo: 7.928 lượt người, tư vấn trực tiếp 5.577 khách hàng. Sản lượng điện tiết kiệm được trong quý IV năm 2023 là 3.280.651 kWh.

Công tác Đầu tư xây dựng

Để đáp ứng việc chống quả tải lưới điện của tỉnh Cao Bằng, trong quý IV năm 2023 Công ty Điện lực Cao Bằng đã thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cho 13 dự án với tổng mức đầu tư:  81,310 tỷ VNĐ

 

STT Tên công trình Tổng mức đầu tư

( Triệu VNĐ)

1 Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Bảo Lạc và huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng năm 2024 7984,0
2 Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng năm 2024 4998,5
3 Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng năm 2024 4052,2
4 Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng năm 2024 6089,0
5 Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng năm 2024 7177,2
6 Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng năm 2024 3095,0
7 Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng năm 2024 7890,0
8 Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng năm 2024 8812,0
9 Thay thế các máy biến áp phân phối vận hành lâu năm trên lưới điện tỉnh Cao Bằng năm 2023. 18.536,2
10 Thay thế các máy biến áp phân phối vận hành lâu năm trên lưới điện tỉnh Cao Bằng năm 2023 đợt 2. 3.868,0
11 Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh Cao Bằng năm 2024 3.131,0
12 Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp sau các TBA 110kV Cao Bằng, Quảng Uyên, Bảo Lâm, Chu Trinh theo phương án đa chia – đa nối (MDMC) năm 2024 5.677,0

 

Công trình sẽ hoàn thành xây dựng và nghiệm thu đóng điện trong tháng 4 năm 2024. Như vậy sẽ góp phần đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải khu vực tỉnh Cao Bằng, nâng cao chất lượng điện năng để cấp điện cho các phụ tải quan trọng và nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ

Thực hiện huấn luyện an toàn lao động cho 1.192 lượt người lao động.

Tuyên truyền hướng dẫn về sử dụng điện an toàn, bảo vệ an toàn HLLĐCA:  Phát 13.910 tờ rơi  65 cẩm nang an toàn sử dụng điện tới người dân; phối hợp chính quyền địa phương tổ chức hội nghị tuyền truyền 10 đợt tại các huyện, xã với trên 1099 đại biểu tham dự; thực hiện 144 lượt phát thanh trên đài truyền thanh và 06 lượt phát trên đài truyền hình.

Triển khai công tác khắc phục ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai gây ra; Quản lý phương tiện bảo vệ cá nhân, trang bị dụng cụ an toàn được kiểm tra thí nghiệm đúng định kỳ, đảm bảo người lao động khi làm việc sử dụng đúng, đủ bảo hộ lao động và dụng cụ an toàn.

Kiểm tra kiểm soát an toàn trên hệ thống quản lý an toàn lao động với 5.909 phiên làm việc trên lưới điện.

Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCN định kỳ cho 261 CBCNV là lực lượng chữa cháy cơ sở.

Công tác an sinh xã hội, trách nhiệm đối với địa phương

Quý IV/2023 Công ty đã nộp ngân sách địa phương là: 1.594.892.018 đồng.

Thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện với tổng số tiền: 83.165.000  đồng.

  1. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2024

Công ty Điện lực Cao Bằng tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện, an toàn, ổn định cho khách hàng. Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng, triển khai mạnh mẽ việc thực hiện các dịch vụ điện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện, an toàn điện tại nơi làm việc, giảm tổn thất điện năng, không để xảy ra sự cố chủ quan, sự cố cháy nổ, hạn chế tối đa sự cố khách quan trong quản lý vận hành; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, tiếp tục thực hiện công việc củng cố, sửa chữa lưới điện, sẵn sàng đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ đắc lực nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Công ty Điện lực Cao Bằng xin cung cấp thông tin kết quả sản xuất kinh doanh, các hoạt động nổi bật trong Quý IV năm 2023 đến các cơ quan Báo, Đài với mong muốn truyền tải thông tin rộng rãi đến khách hàng. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan Báo, Đài trong công tác truyền thông, ngăn chặn những thông tin không chính xác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần cho công cuộc phát triển kinh tế – An ninh chính trị – xã hội của địa phương.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công ty Điện lực Cao Bằng – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Địa chỉ: Đường Pác Bó, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Email: pccaobang@gmail.com

Điện thoại:  02063 859.882 ; Fax : 02063. 853.158

 

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769