Để phát triển văn hóa EVNNPC đáp ứng được yêu cầu chiến lược đổi mới và phát triển bền vững của Tổng công ty trong đó chú trọng xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả trong toàn hệ thống, xây dựng môi trường làm việc có chất lượng, nâng cao giá trị niềm tin của nhân viên ngành Điện đối với khách hàng và các đối tác trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói chung và Công ty Điện lực Cao Bằng nói riêng.

Với tinh thần gìn giữ, kế thừa và phát huy các giá trị tinh hoa của văn hóa truyền thống, toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Cao Bằng tiếp tục nỗ lực đổi mới không ngừng vươn tầm cao mới dựa trên nền tảng văn hóa truyền thống kết hợp văn hóa mạnh để trở thành đơn vị kinh doanh dịch vụ khách hàng, ngày càng xứng với niềm tin của khách hàng, đối tác và cộng đồng xã hội.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Chủ tịch HĐTV EVNNPC làm việc tại Công ty Điện lực Cao Bằng

Để đạt được những thành quả như trên, việc xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là hết sức quan trọng trong đó cần thay đổi về tư duy, về nhận thức của mỗi CBCNV trong Công ty Điện lực Cao Bằng đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững của Tổng công ty trong đó chú trọng xây dựng VHDN với phương châm đổi mới – chuyên nghiệp – hành động – hiệu quả trong toàn hệ thống, phát triển môi trường làm việc có chất lượng văn hóa cao, nâng cao giá trị niềm tin

 

Lãnh đạo Công ty Điện lực Cao Bằng nhận cờ thi đua của các cấp khen thưởng

Với ý nghĩa trong hành trình văn hóa EVNNPC mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc đề ra, tập thể CBCNV Công ty Điện lực Cao Bằng nhận thức sâu sắc rằng hành trình VHDN đang dần từng bước thấm nhuần vào mỗi CBCNV trong Công ty giúp chúng ta nhận thức sâu sắc và trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng, hoàn thiện, nâng cao năng lực và hiệu quả công việc. Đoàn kết, nhất trí vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và đáp ứng các mục tiêu chính trị được giao.

CBCNV trong Công ty thực thi văn hóa doanh nghiệp trong Hội họp

Xây dựng và thực thi VHDN trong Công ty Điện lực Cao Bằng đã tạo ra môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, minh bạch, công bằng, bình đẳng. CBCNV ngày càng gắn bó mật thiết với nơi mình làm việc và thêm yêu ngành yên nghề nghiệp, luôn gắn bó, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, sẵn sàng chia sẻ để giải quyết hoàn thành tốt công việc, đề cao ý thức tự giác trong công tác, tích cực sáng tạo, tìm ra những sáng kiến hay hiệu quả, áp dụng trong toàn Công ty. Sự chan hòa, gần gũi giữa lãnh đạo và người lao động, sẽ tạo cho mọi thành viên lòng trung thành, thẳng thắn gắn kết cùng quan tâm hướng đến sự sống còn của doanh nghiệp. Người lao động sẽ thấy được trách nhiệm của mình đối với sự tồn tại của doanh nghiệp. Từ đó, họ sẽ có cách ứng xử phù hợp, tạo ra những chuẩn mực đạo đức trong thi hành nhiệm vụ để không ngừng nâng cao năng suất lao động.

 

Văn hóa làm nên giá trị cốt lõi của thương hiệu, muốn có được hình ảnh thân thiện trong lòng nhân dân, điều quan trọng là phải xây dựng VHDN. Vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty đã tích cực tìm nhiều giải pháp hiệu quả, để xây dựng VHDN ngày càng lan tỏa, có sức hút và tác động mạnh mẽ, to lớn đến mọi thành viên trong Công ty, với phương châm: Văn minh – Văn hóa – Trách nhiệm – Thân thiện. Điều đó đã trở thành lối sống thường nhật của tập thể CBCNV – NLĐ trong Công ty, xứng đáng là những CBCNV luôn tuân thủ sống và làm việc theo tôn chỉ: Vì niềm tin của bạn và mãi là niền tin yêu trong lòng mọi khách hàng và nhân dân tỉnh Cao Bằng.

 

 

 Tin bài: Nông Thế Hiệp – Phòng KTGSMBĐ

Ảnh: Nông Ích Thắng – Văn phòng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769