Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023 với “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “chống ô nhiễm nhựa” nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa. Công ty Điện lực Cao Bằng tích cực chỉ đạo, tăng cường hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2023.

Để xây dựng một tập thể nói không với chất thải nhựa cần rất nhiều thời gian để thay đổi từ nhận thức cho đến hành động. Nhưng với sự quyết tâm cao từ Ban Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng và sự chung tay của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty từng bước xây dựng một lối sống xanh, sạch, thân thiện với môi trường qua những việc làm nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa lớn. Bằng cách, bắt đầu từ những buổi họp của Công ty không còn sử dụng những bình nước đóng chai bằng nhựa mà được thay bằng hệ thống lọc nước tự động sử dụng trực tiếp và bình nước thủy tinh, cốc giấy sinh học phân hủy hoàn toàn để hướng tới một “hành tinh xanh” hơn. Thay đổi nhỏ này không những xây dựng môi trường sống lành mạnh mà còn giúp Công ty tiết kiệm chi phí và xây dựng hình ảnh của Công ty thông qua các hoạt động hàng ngày.

Sử dụng những bình nước thủy tinh tại cuộc họp

Đặc biệt, Công ty đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến từng đơn vị, các cá nhân trong Công ty thực hiện những quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 – 2025”; Đề án “Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam”; Đề án phân loai, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty về trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường, khuyến khích CBCNV chung tay giảm thiểu rác thải bằng các hành động thiết thực như nói không với túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thái… . Bên cạnh đó, Công ty cũng khuyến khích người lao động vận động gia đình và người thân thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa dùng một lần nhằm hướng tới môi trường sống an toàn và văn minh.

Poster Ngày Môi trường thế giới năm 2023

Các hoạt động mà Công ty thực hiện nhằm hướng đến một môi trường sống và làm việc thân thiện, với mong muốn chung tay cùng cộng đồng góp phần xây dựng một Đất nước Việt Nam xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn.

 

Các phòng nghiệp vụ – PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769