Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, công tác tuyên truyền miệng năm 2022

Ngày 10/11/2022 Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, công tác tuyên truyền miệng năm 2022.

Chủ trì hội nghị, đồng chí Đỗ Vĩnh Cương – Ủy viên BTV Đảng ủy – Báo cáo viên Đảng ủy Công ty Điện lực Cao Bằng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư, đội ngũ tuyên truyền viên các chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí Báo cáo viên Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh báo cáo các Chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng; Chuyên đề về nhiệm vụ của Chi ủy, chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chuyên đề “Một số vấn đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; Chuyên đề Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; Quán triệt Chỉ thị số 17- CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Triển khai quán triệt một số chỉ thị, kết luận quan trọng của Trung ương, của tỉnh mới ban hành đợt III năm 2022; Triển khai một số nội dung liên quan đến công tác phát triển Đảng.

Đồng chí Đỗ Vĩnh Cương – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Điện lực Cao Bằng phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Vũ Bá Phương – Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh báo cáo Chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng; Chuyên đề về nhiệm vụ của Chi ủy, chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Huệ – UV BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy

Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh báo cáo Chuyên đề “Một số vấn đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; Chuyên đề Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Đỗ Vĩnh Cương – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Điện lực Cao Bằng nhấn mạnh đây là đợt tập huấn quan trọng nhằm cung cấp thông tin liên quan đến nghiệp vụ công tác Đảng, đội ngũ tuyên truyền viên nhằm củng cố thêm kiến thức để các tổ chức đảng, cấp ủy viên các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp các tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy nắm được kiến thức cơ bản để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tốt trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời giúp đội ngũ tuyên truyền viên (TTV) cơ sở chủ động triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ TTV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

 

Đinh Văn Truyền – PC Cao Bằng

 

 

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769