EVN SỐ HÓA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỚI MỤC TIÊU TRỞ THÀNH DOANH NGHIỆP SỐ VÀO NĂM 2025

EVN SỐ HÓA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỚI MỤC TIÊU TRỞ THÀNH DOANH NGHIỆP SỐ VÀO NĂM 2025:

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, công tác quản trị đã được EVN số hoá như thế nào?

 

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769