Điện lực Hòa An (PC Cao Bằng) nâng cao hiệu quả quản lý, năng suất lao động và chất lượng dịch vụ khách hàng thông qua việc hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện năng.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất kinh doanh và đáp ứng ngày càng tốt hơn chất lượng các dich vụ cung cấp điện đến khách hàng. Điện lực Hòa An (PC Cao Bằng) đã không ngừng nỗ lực, từng bước áp dụng khoa học hiện đại, công nghệ số vào công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, trong đó tập trung đẩy mạnh triển khai lắp đặt công tơ điện tử đo đếm từ xa.

Nhìn nhận từ hiệu quả của việc sử dụng công tơ điện tử đo xa đối với công tác quản lý, công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, từ đầu năm 2023 Điện lực Hòa An đã chủ động lập kế hoạch, đăng ký và lắp đặt công tơ đo xa tại 7 trạm biến áp với gần 850 công tơ bán điện cho khách hàng, thay thế nâng cấp 570 thiết bị đo xa, rà soát chuẩn hóa 787 thông tin điểm đo để nâng cao tỷ lệ thu thập dữ liệu đo xa. Đến hết tháng 4/2023 số công tơ điện tử đo xa Điện lực đang quản lý khai thác vận hành là 9.658 công tơ, chiếm tỷ lệ 64% tổng số công tơ Điện lực đang quản lý. Tỷ lệ thu thập dữ liệu hàng ngày đạt trên 98%

Công nhân Điện lực Hòa An lắp công tơ điện tử đo xa

Đây là nỗ lực vượt bậc của tập thể, lãnh đạo Điện lực Hòa An trong việc hiện đại hóa hệ thống đo đếm, tự động truyền dữ liệu chỉ số điện năng, hướng tới phát triển lưới điện thông minh. Ứng dụng công tơ điện tử đo xa đem lại hiệu quả rõ rệt cho Điện lực trong công tác theo dõi, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết giảm nhân công lao động trực tiếp và giảm chi phí quản lý cho đơn vị, đảm bảo tính chính xác trong việc cập nhật số liệu, hạn chế được đáng kể các sai sót về hóa đơn tiền điện do việc ghi và nhập chỉ số thủ công. Đặc biệt, từ việc sử dụng công tơ điện tử đo xa, khách hàng sử dụng điện của Điện lực có thể tự theo dõi được chỉ số công tơ điện, điện năng sử dụng qua ứng dụng chăm sóc khách hàng (App EVNNPC CSKH) cài trong điện thoại hoặc thiết bị di động thông minh; Cập nhật trên trang Web chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (https://cskh.npc.com.vn/) qua đó minh bạch hóa đơn tiền điện và giúp khách hàng sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm.

Công nhân Điện lực Hòa An sử dụng phần mềm truyền nhận chỉ số công tơ về hệ thống quản lý thông tin khách hàng CMIS 3.0

Trong thời gian tới, Điện lực Hòa An tiếp tục phấn đấu lắp đặt hướng đến sử dụng 100% công tơ điện tử đo xa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào chuyển đổi số tại đơn vị góp phần nâng hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện lực Hòa An, đồng thời góp phần hoàn thành lộ trình chuyển đổi số của UBND tỉnh, xây dựng hệ thống điện thông minh theo chủ trương của Ngành, của Chính phủ.

 

La Cẩm Van – ĐL Hòa An, PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769