Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2024

Vừa qua, Công ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng) đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2024. Hội nghị do ông Vũ Xuân Linh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; ông Đỗ Vĩnh Cương – Chủ tịch Công đoàn Công ty đồng chủ trì; tham dự Hội nghị có 144/152 đại biểu là đại biểu đương nhiên và đại biểu được bầu đại diện cho toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty Điện lực Cao Bằng.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024; kết quả Hội nghị Người lao động các đơn vị trực thuộc; thực hiện Hợp đồng lao động; tình hình thực hiện Nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể, thực hiện quy chế dân chủ đối thoại tại đơn vị, báo cáo công khai tài chính về việc trích lập và sử dụng các quỹ; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Cao Bằng Vũ Xuân Linh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong năm 2023, Ban Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng đã triển khai thực hiện tốt các nội dung của thỏa ước lao động tập thể và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, nhằm bảo đảm quyền lợi và lợi ích chính đáng của người lao động. Các hoạt động bao gồm việc đảm bảo lương, chế độ bảo hiểm đầy đủ, đào tạo nâng cao chuyên môn và tạo điều kiện để người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó 100% người lao động của Công ty được bố trí đủ việc làm, chế độ tiền lương được đảm bảo, việc phân phối tiền lương được thực hiện theo quy chế đã ban hành. Đồng thời, Công ty cũng đã hỗ trợ và thăm hỏi những người lao động gặp khó khăn trong các dịp lễ, Tết và tháng công nhân; đảm bảo đời sống cho người lao động; thực hiện đúng quy chế dân chủ, gần gũi và động viên để kịp thời nắm bắt, tìm hiểu và giải quyết tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Qua đó, tạo sự gắn kết giữa người lao động trong toàn Công ty, xây dựng môi trường làm việc tích cực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Tổng Công ty giao phó.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Vũ Xuân Linh trả lời những ý kiến, kiến nghị của Người lao động tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Vũ Xuân Linh đã trực tiếp trao đổi, trả lời thỏa đáng tất cả những ý kiến, kiến nghị, tạo được sự đồng thuận cao của tập thể người lao động. Ông cũng nhấn mạnh: Năm 2024 là năm “nước rút”, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được giao của Công ty giai đoạn 2021-2025, tập thể CBCNV Công ty Điện lực Cao Bằng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, về đích trước kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc và 70 năm ngày truyền thống Ngành điện cách mạng Việt Nam. Đặc biệt phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD-ĐTXD-Tài chính của Tổng Công ty giao năm 2024, với các chỉ tiêu chủ yếu về điện thương phẩm đạt 584 triệu kWh; tổn thất điện năng ≤ 3,10%; chỉ số tiếp cận điện năng < 5 ngày làm việc; tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt phấn đấu đạt ≥ 87,41%; hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn; thực hiện vượt kế hoạch về năng suất lao động; kiểm soát và thực hiện đúng định mức chi phí theo kế hoạch. Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, với phương châm lấy khách hàng là trung tâm cho sự phát triển của Công ty. Đảm bảo an toàn lao động là mục tiêu đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD. Ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0, chuyển đối số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng để nâng cao hiệu quả quản lý theo định hướng của Tổng Công ty. Nâng cao hiệu quả SXKD tăng năng suất lao động, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập bình quân cho người lao động. Tăng cường và đổi mới phương thức quản trị nguồn nhân lực, đẩy mạnh Văn hóa học tập không ngừng, nhằm phát triển kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả. Duy trì thực thi Văn hóa doanh nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động trong SXKD… Theo đó, các phòng ban, đơn vị nỗ lực, đồng lòng bám sát mục tiêu kế hoạch và Nghị quyết Hội nghị năm 2024 đã đề ra, chủ động xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện để hoàn thành. Bên cạnh đó cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, đảm bảo việc làm, chế độ và thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt công tác SXKD dịch vụ; …

Đại biểu bỏ phiếu bầu Đại biểu đi dự Hội nghị Người lao động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2024 và Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2026

Trong khuôn khổ Hội nghị, các Đại biểu đã thực hiện bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2026; bầu Đại biểu đi dự Hội nghị Người lao động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2024.

Cũng tại Hội nghị, ông Đỗ Vĩnh Cương – Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, về đích trước kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025”, kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Công ty cùng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức, phát huy tính sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người lao động để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2024 đã đề ra.

Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2024 của PC Cao Bằng diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và thành công tốt đẹp.

Quang Vinh, Hoàng Yến – PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769