Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức Lễ ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp năm 2024

Nhận thức rõ việc thực thi văn hóa doanh nghiệp là một trong những mục tiêu trọng tâm hàng đầu, vừa qua Công ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng) đã tổ chức Lễ ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp năm 2024. Tham gia Lễ ký kết có ông Vũ Xuân Linh – Giám đốc Công ty; các thành viên trong Ban giám đốc; ông Đỗ Vĩnh Cương – Chủ tịch Công đoàn Công ty; Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Điện lực, Phó giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Điện Cao Bằng.

Xác định mục tiêu phát triển chiến lược chung đó là góp phần “Xây dựng EVNNPC trở thành doanh nghiệp số có văn hóa mạnh vào năm 2025”. Trưởng các phòng nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị đã tiến hành ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp với Giám đốc Công ty, nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo tuân thủ các quy định, quy chế và được công khai đến toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong đơn vị; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần nêu gương của người đứng đầu đơn vị, đưa VHDN trở thành mục tiêu phát triển cho sự phát triển toàn diện của Công ty. Trong năm 2024, đơn vị tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ giá trị cốt lõi, tuyên truyền phổ biến tới CBCNV Sổ tay điện tử, Tài liệu Văn hóa EVN, Bộ quy tắc Ứng xử văn hóa EVN vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh công tác truyền thông về văn hóa doanh nghiệp, nêu cao những tấm gương điển hình.

Thực hiện ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp năm 2024

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công ty, trong năm 2024 PC Cao Bằng sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai phát triển VHDN, xây dựng đội ngũ người lao động với các giá trị cốt lõi: “Niềm tin – Chất lượng –Tiên phong – Sáng tạo – Trách nhiệm”. Ưu tiên đưa ra các nhóm giải pháp áp dụng vào thực tiễn, đổi mới toàn diện về công tác lãnh đạo, thực thi VHDN. Để VHDN không còn là hình thức mà đi vào thực tế, người đứng đầu đơn vị phải nêu gương, chủ động dẫn dắt quá trình đổi mới, nâng cao kỷ luật và quản trị hiệu quả, xây dựng “Cơ quan Công ty là hình mẫu về văn hóa làm việc và ứng xử cho các Đơn vị cấp dưới”. Những người lãnh đạo tại đơn vị phải là những người tiên phong, gương mẫu trong việc thực thi văn hóa tại đơn vị. Qua đó, truyền cảm hứng và phong cách làm việc tới cán bộ công nhân viên.

Thực thi theo kế hoạch đã xây dựng, lãnh đạo PC Cao Bằng mong muốn những người đứng đầu các đơn vị trực thuộc “Cam kết để thực hiện, thực hiện theo cam kết”, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, thực hiện điều hành thực thi nhiệm vụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định, chuẩn mực văn hóa của Tổng công ty và đồng thời trở thành tấm gương điển hình trong thực thi VHDN tại đơn vị.

Vũ Thu Thủy – PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769