Công ty Điện lực Cao Bằng: Phát động phong trào “Nam giới và bình đẳng giới”

Nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới đến tất cả người lao động tại các đơn vị do EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động. Vừa qua Công ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng) đã tổ chức Hội nghị chia sẻ, thảo luận với nội dung “Nam giới và bình đẳng giới” và chủ đề của “Guys Talk”.

Tham gia Hội nghị có ông Vũ Xuân Linh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng; ông Đỗ Vĩnh Cương – Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Cao Bằng; Ban Giám đốc, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Công ty; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Tổ trưởng Công đoàn và toàn thể nữ cán bộ công nhân viên (CBCNV) khối Cơ quan Công ty.

Ông Đỗ Vĩnh Cương – Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Cao Bằng phát động phong trào “Nam giới và bình đẳng giới” trong PC Cao Bằng

Tại Hội nghị toàn thể CBCNV đã được nghe ông Đỗ Vĩnh Cương – Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Cao Bằng phát động phong trào “Nam giới và bình đẳng giới” trong Công ty Điện lực Cao Bằng; phổ biến 05 thông điệp về “Hành động hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay”, “Nam giới thúc đẩy bình đẳng giới”, “Bình đẳng chung tay Sợi dây gắn kết”, “Lên tiếng vì bình đẳng giới”, “Ở EVN giới tính không quyết định cơ hội tỏa sáng”, “Phụ nữ EVN Bản lĩnh, Tự tin, Dấn thân và tỏa sáng”.

Phổ biến bộ tài liệu và chủ đề của “Guys Talk” trong Hội nghị

Theo đó toàn thể CBCNV trong Công ty Điện lực Cao Bằng tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ của Tập đoàn về tầm nhìn, hành trình thúc đẩy bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025; Tổ chức thực hiện phong trào “Nam giới và Bình đẳng giới” hiệu quả, thiết thực, bám sát nội dung định hướng trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới bằng các hoạt động chia sẻ, thảo luận hoặc tọa đàm tại đơn vị mình về nội dung “Nam giới và Bình đẳng giới” thông qua sử dụng bộ tài liệu và chủ đề của “Guys Talk” trong tháng 3 năm 2024. Tổ chức đánh giá kết quả phong trào “Nam giới và Bình đẳng giới” tại các đơn vị. Chú trọng việc phát hiện, khen thưởng, bồi dưỡng và nhân rộng tấm gương nam quản lý điển hình trong vấn đề Bình đẳng giới để có nhiều chia sẻ và thảo luận cách hỗ trợ nữ đồng nghiệp tại nơi làm việc, gắn với công tác truyền thông nhằm lan tỏa, nhân rộng các cách thức hay để xây dựng môi trường cũng như văn hóa làm việc đa dạng, hòa nhập hơn.

Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cùng sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể CBCNV, Công ty Điện lực Cao Bằng sẽ thực hiện tốt phong trào “Nam giới và bình đẳng giới” theo kế hoạch và mục tiêu đề ra.

Quang Vinh, Mai Thành, Thu Hiền, Nông Út, Nguyễn Phượng – PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769