Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) có vị trí, vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hóa thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và tồn tại được,

Văn hoá doanh nghiệp có những đặc trưng cụ thể riêng biệt. Trước hết, văn hoá doanh nghiệp là sản phẩm của những người cùng làm trong một doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu giá trị bền vững. Nó xác lập một hệ thống các giá trị được mọi người làm trong doanh nghiệp chia sẻ, chấp nhận, đề cao và ứng xử theo các giá trị đó. Văn hoá doanh nghiệp còn góp phần tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống riêng của mỗi doanh nghiệp.

Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp đối với Công ty Điện lực Cao Bằng có ý nghĩa hết sức quan trọng giúp cho Công ty ngày càng phát triển. Trong các nội dung văn hóa Công ty Điện lực Cao Bằng thì văn hóa ứng xử của từng cá nhân có vai trò hết sức quan trọng nó là hạt nhân để xây dựng nên văn hóa của Công ty, thể hiện trên những lĩnh vực như: Văn hóa trong giao tiếp chào hỏi (cách chào hỏi, cách thức bắt tay v.v.); Giới thiệu và tự giới thiệu; Nói chuyện, ứng xử với khách hàng, đối tác; Ứng xử với đồng nghiệp (giữa lãnh đạo với nhân viên, giữa nhân viên với nhân viên v.v.); Giao tiếp qua điện thoại; trong làm việc (vệ sinh nơi làm việc, tác phong v.v.); Xử lý, giải quyết công việc (ứng xử khi xử lý công việc, thời hạn xử lý công việc v.v.); Hội họp (nghi thức hội họp, chỗ ngồi trong hội họp v.v.); Hoạt động ngoài công việc (bố trí chỗ ngồi khi dự tiệc, văn hóa dự tiệc, cách thức ngồi trong xe ô tô v.v.); Quy tắc đạo đức nghề nghiệp (chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quan hệ nội bộ, quan hệ bên ngoài v.v.). Những nguyên tắc ứng xử tưởng chừng như đơn giản nhưng đòi hỏi mỗi CBCNV (cán bộ công nhân viên) phải luôn học hỏi, rèn luyện để nó trở thành thói quen, trở thành nét văn hóa của từng CBCNV.

VHND của mỗi cá nhân được thể hiện trong mỗi cuộc họp

Thực thi Văn hóa trong cuộc họp của phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện của Công ty

Trong xã hội ngày càng phát triển, khách hàng có quyền đòi hỏi về chất lượng điện và dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày càng tốt hơn. Cách tốt nhất để biết khách hàng có thỏa mãn hay không thì hãy lắng nghe khách hàng của mình nói gì, yêu cầu gì để kịp thời khắc phục và xử lý thỏa đáng, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của họ đó là nghệ thuật dẫn đến thành công.

Cán bộ công nhân viên PC Cao Bằng làm việc tại nhà của khách hàng

Thực tiễn trong những năm qua việc xây dựng văn hóa Công ty phát triển luôn được lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, xây dựng các bộ tiêu chí gắn với công việc cụ thể của cán bộ công nhân viên, xây dựng đội ngũ CBCNV giỏi chuyên môn, vững tay nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ phục vụ đúng đắn, giao tiếp văn minh, lịch sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời, không dừng lại ở quy tắc ứng xử, trong công việc, Công ty Điện lực Cao Bằng cũng chú trọng cải tiến công tác tổ chức, nâng cao năng lực, chất lượng khắc phục, sửa chữa sự cố nhằm hướng đến đảm bảo quyền lợi cho khách hàng… Công ty đang từng bước xây dựng và hình thành những hệ giá trị cốt lõi với một tầm nhìn lâu dài đưa Công ty trở thành một đơn vị về cung cấp điện năng với chi phí thấp, chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn, hướng tới sự chuyên nghiệp, thấu hiểu, hợp tác, hiệu quả. Chuẩn mực đạo đức triết lý kinh doanh được thực thi hiệu quả nâng cao vai trò, năng lực của người lao động, mọi hoạt động đều vì lợi ích chung của khách hàng, Công ty Điện lực Cao Bằng và EVN với khẩu hiệu “trách nhiệm” “tận tâm với công việc, “tận tụy với khách hàng”, “Trung thực”…ứng xử trong nội bộ, với bên ngoài và khách hàng có nhiều chuyển biến dần trở thành nét văn hóa của từng cán bộ công nhân viên được khách hành, đối tác, các ngành, nhân dân đánh giá cao.

Tuy nhiên việc xây dựng văn hóa Công ty không phải thực hiện trong ngày một ngày hai, nó có thể là một chặng đường dài, việc xây dựng văn hóa Công ty không phải là một khẩu hiệu, nó phải được sự vun đắp của từng cá nhân trong Công ty, xây dựng văn hóa chính là chìa khóa để Công ty ngày càng phát triển.

Doanh nghiệp như một cộng đồng thu nhỏ mỗi nhân viên là một mắt xích quan trọng trong đó. Nếu mỗi mắt xích hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nghĩa là guồng máy hoạt động trong Công ty sẽ đạt hiệu suất đáng kể.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp sẽ còn là hành trình dài mà trên con đường ấy Công ty Điện lực Cao Bằng sẽ không tránh khỏi những vật cản, những chướng ngại cần không ngừng được khắc phục để vượt qua. Định hướng cho sự phát triển “dài hơi” ấy là tập trung vào một số nội dung trọng tâm như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về VHDN. Bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh; triển khai thực hiện đồng bộ nếp sống văn hóa trong toàn đơn vị; tiếp tục củng cố các cơ sở, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, giải trí của CBCNV; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng bản tin nội bộ, trang website Công ty, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao thúc đẩy phong trào phát triển, đồng thời động viên CBCNV tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng gia đình văn hoá. Cùng những nỗ lực miệt mài của tập thể CBCNV Công ty Điện lực Cao Bằng, “trái ngọt” từ việc triển khai văn hóa doanh nghiệp trong toàn đơn vị sẽ là sự chung sức chung lòng, nội bộ đoàn kết thống nhất thành một khối để làm nên những thành quả trong công tác sản xuất – kinh doanh, trong niềm tin yêu của khách hàng. Đấy cũng là nền tảng cơ sở để Công ty Điện lực Cao Bằng phát triển ổn định và bền vững.

Nguyễn Thị Hồng & Hà Thu Trang – PC Cao Bằng

 

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769