Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Sáng ngày 10/7/2023, Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Linh – Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Cao Bằng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công ty; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Nông Khải Hoàn – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Cao Bằng trình bày báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

 Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nông Khải Hoàn – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023 Đảng bộ Công ty đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, cụ thể:

Triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến 100% thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong đơn vị; 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ Công ty đã thực hiện quy trình thẩm định tiêu chuẩn chính trị cho 12 cán bộ phục vụ công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; công tác quản lý đảng viên được thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung ủy viên UBKT, chức danh Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty Điện lực Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí; chuyển sinh hoạt nội bộ 09 đồng chí; chuyển sinh hoạt Đảng về nghỉ chế độ hưu trí 03 đồng chí; tiếp nhận đảng viên từ Đảng bộ ngoài đến 01 đồng chí; chuyển đảng chính thức 02 đồng chí; giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng 11 đồng chí. 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ đã kết nạp 04/06 đảng viên mới, bằng 66,66% chỉ tiêu kế hoạch giao; kiểm tra, giám sát 03/07 tổ chức đảng bằng 42,85% kế hoạch, 03 đảng viên là cấp ủy viên các chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Vũ Xuân Linh, Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Cao Bằng phát biểu chỉ đạo hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Vũ Xuân Linh –Bí thư Đảng ủy Công ty nhấn mạnh: Đảng bộ Công ty cần tiếp tục duy trì và phát huy sức mạnh của tập thể, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao trong năm 2023, đồng thời cùng tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XVI có hiệu quả; phấn đấu nỗ lực để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

(1) Công tác phát triển đảng viên phấn đấu kết nạp từ 03 đảng viên mới trở lên; Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh; 100 % chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; 95 % trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. (2) Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; (3) Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; (4) Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

Thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với chuyên đề toàn khóa và năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ đạo các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể tổ chức học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, của Tỉnh uỷ, trên cơ sở đó xây dựng các chương trình hành động thiết thực, cụ thể gắn với trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra.

 

Đinh Văn Truyền – PC Cao Bằng

 

 

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769