Đảng ủy Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt II/2023)

Ngày 18/8/2023, Đảng ủy Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt II/2023) theo Kế hoạch số 109-KH/ĐU ngày 11/8/2023 của Đảng ủy Công ty.

Chủ trì Hội nghị đồng chí Vũ Xuân Linh – Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Cao Bằng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty Điện lực Cao Bằng, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, đảng viên các chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Vũ Xuân Linh – Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Cao Bằng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Bá Phương – Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quán triệt nội dung về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đồng thời nhấn mạnh cuốn sách là cẩm nang về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với các nội dung cốt lõi, có tác dụng định hướng công tác phòng, chống tham nhũng ở mỗi cấp, mỗi ngành, góp phần làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Vũ Bá Phương – Phó Bí thư ĐU Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quán triệt, tuyên truyền tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Vĩnh Cương – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, Báo cáo viên Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đơn vị Đảng ủy Công ty Điện lực Cao Bằng quán triệt, tuyên truyền các nội dung: Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên; Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư ban hành về tăng cường, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Đồng chí Đỗ Vĩnh Cương – UV BTV Đảng ủy Công ty, Báo cáo viên Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đơn vị Đảng ủy Công ty Điện lực Cao Bằng quán triệt, tuyên truyền tại Hội nghị

Toàn cảnh cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị tại Hội trường Công ty

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cung cấp những nội dung cốt lõi quan trọng đến các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên để nắm và triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

Đinh Văn Truyền – PC Cao Bằng

 

 

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769