Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 08/6/2023 Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Lâm – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng; đồng chí Vũ Xuân Linh – Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng, các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Vũ Xuân Linh – Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Cao Bằng phát biểu khai mạc Hội nghị

 Hội nghị đã được nghe đồng chí Nông Khải Hoàn – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Cao Bằng trình bày báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng lần thứ XVI trong đó nêu bật một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực trong nửa nhiệm kỳ đầu, đó là 100 % Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai, quán triệt đến mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ và có chương trình hành động cụ thể của các cấp uỷ Đảng trực thuộc Đảng bộ;

Đồng chí Nông Khải Hoàn – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Cao Bằng trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Đảng bộ Công ty đã thực hiện quy trình thẩm định tiêu chuẩn chính trị cho 12 cán bộ phục vụ công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ. Công tác quản lý đảng viên được thực hiện khoa học. Trong nửa nhiệm kỳ đầu, Đảng ủy đã đề nghị xét tặng và tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí. Thực hiện chuyển sinh hoạt đảng cho 31 đồng chí nghỉ chế độ hưu trí, chuyển công tác 03 đồng chí, chuyển sinh hoạt nội bộ 66 đồng chí, đảng viên từ trần 05 đồng chí; Đảng bộ đã kết nạp 27/35 đảng viên mới đạt 77,14% kế hoạch, chuyển đảng chính thức cho 22 đồng chí; giới thiệu quần chúng ưu tú tham bồi dưỡng nhận thức về Đảng 36/50 đồng chí đạt 72% kế hoạch. Kiểm tra, giám Đảng sát 34 lượt, cử cán bộ đi đào tạo trình độ Trung cấp lý luận chính trị cho 07 đồng chí. Thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với chuyên đề toàn khóa và năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hổ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) theo hướng dẫn của cấp trên; chuyên đề “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đảng ủy đã khen thưởng 04 tập thể, 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (2016-2021); khen thưởng 05 tập thể, 09 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (2021-2022). Được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Đảng bộ Công ty được Tỉnh ủy tặng Bằng khen đã có thành tích xuất 05 năm liền giai đoạn (2018-2022).

Hội nghị nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Lâm – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Những ý kiến của đồng chí sẽ được Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng quán triệt và vận dụng để xây dựng và thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại.

Đồng chí Nguyễn Thị Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị thống nhất giữ nguyên các nội dung Nghị quyết số 85-NQ/ĐU ngày 08/5/2020 của Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng đây là minh chứng cho tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã dự báo đúng tình hình trong việc thực hiện nhiệm vụ sát với thực tế của đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

 

 

Đinh Văn Truyền – PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769