Thông Báo: Kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện phân phối tuần từ 25/12 – 31/12 và 01/01 – 07/01

Thông Báo: Kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện phân phối tuần từ 25/12 – 31/12 và 01/01 – 07/01

Chi tiết thông báo tại đây: 21122023 Ke hoach van hanh, ke hoach sua chua, bao duong HTD phan phoi tuan 25-12 den 29-12 va 1-1 den 7-1

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769