Công ty Điện lực Cao Bằng là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc có nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện đến cấp điện áp 110kV trên địa bàn, phạm vi tỉnh Cao Bằng. Để đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty. Công ty Điện lực Cao Bằng thông báo tuyển dụng lao động năm 2023 như sau:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1f6RNaYKc_caR5lkOTq_KArzQg1vknHl8

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769