Công ty Điện lực Cao Bằng là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc có nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện đến cấp điện áp 110kV trên địa bàn, phạm vi tỉnh Cao Bằng. Để đáp ứng được yêu cầu phát triển cũng như nhiệm vụ quản lý vận hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty Điện lực Cao Bằng thực hiện kế hoạch tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao, có tâm huyết với nghề, có đủ sức khỏe, trình độ, năng lực, kiến thức chuyên môn sâu trở thành những cán bộ, công nhân viên nòng cốt của Công ty sau này; Xuất phát từ nhu cầu đó, Công ty Điện lực Cao Bằng thông báo tuyển dụng lao động năm 2022 như sau:  07122022 Thông báo tuyển dụng lao động Năm 2022:

 

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769