THÔNG BÁO : Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: lựa chọn tổ chức đấu giá cung cấp dịch vụ bán đấu giá lô VTTB, tài sản thanh lý đợt 2 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1487/QĐ-PCCB ngày 05/12/2022 của Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: lựa chọn tổ chức đấu giá cung cấp dịch vụ bán đấu giá lô VTTB, tài sản thanh lý đợt 2 năm 2022. Công ty Điện lực Cao Bằng xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769