Thông báo: Kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện phân phối tuần từ 4/12 – 10/12 và 11/12 – 17/12

Thông báo: Kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện phân phối tuần từ 4/12 – 10/12 và 11/12 – 17/12

Chi tiết thông báo tại đây: 1122023 Ke hoach van hanh, ke hoach sua chua, bao duong HTD phan phoi tuan 4-12 den 10 -12 va 11-12 den 17 -12

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769